Blog 
Des de la trinxera
RSS - Blog de Vicent

El autor

Blog Des de la trinxera - Vicent

Vicent

No importa el que hom és sinó on està. Les coses són, les persones estan.

Sobre este blog de Nacional

Atrévete a ser sabio! La mayor parte de los hombres están ya demasiado fatigados tras la lucha contra la necesidad, como para animarse a afrontar una lucha contra el error; y cuando siente necesidades más elevadas, adoptan con ávida fe las fórmulas que el Estado y la Iglesia les proporciona. ...


Archivo

 • 18
  Abril
  2017

  Comenta

  Comparte

  Twitea

  Nacional Valencia

  El Punxò (CCXXVII) Setmana "santa"

  El "nacional catolicisme", per a més glòria de l'església catòlica apostòlica espanyola (i vaticana), pareix que estiga agafant més força a tot l'estat espanyol. En aquesta setmana "santa" hem vist banderes en centres oficials a mitja asta, professons multitudinàries a tot arreu ocupant espais públics i impossibilitant el desenvolupament de la vida normal (entremetent-se, per tant, en la vida personal d'aquelles que no participem d'aquestes celebracions) i transmeses per múltiples canals de TV, inclosa la tv pública, autoritats militars engalanades en les seues millors vestimentes amb insígnies incloses desfilant darrere de les “andes”, fent sonar l'himne nacional .... Encara com la CE estableix que estem en un estat aconfessional i hi ha una fiscalia que té l'obligació constitucional de vetlar pel seu compliment!

  A vostès els pareix "sana psicològicament i socialment" una religió que converteix la mort d'un dels seus principals referents en un gran espectacle mediàtic (i d'interès turístic) molt lluny de l'obligat i respectuós recolliment que hauria de presidir aquest trist fet? A mi no!

  Per altra banda, la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del dret constitucional de reunió, estableix que "amb relació les reunions en llocs de trànsit públic així com les manifestacions, s'exigeix la comunicació prèvia a l'autoritat" (article vuitè).

  La qüestió és si l'església ha complit, per celebrar aquestes manifestacions religioses, amb l’obligació exigida de comunicació a l’autoritat en forma i temps? Coneixent la impunitat amb que actua quotidianament es podria assegurar sense marge d’error que no! I si és així perquè "l'autoritat" civil i judicial ho ha permès?

  Pel que respecta a l’himne nacional destacar que, d’acord amb l’article 3 del Reial Decret 1560/1997, de 10 d’octubre, per el què es regula l’Himne Nacional, en ningun dels seus apartats autoritza a que sone en la seua versió completa o breu en les manifestacions religioses. I dir que la costum és llei en aquest aspecte es “legitimar” el “nacional catolicisme” molt arrelat a la nostra historia però contrari a la CE.

  En conclusió ¿és paper banyat la CE quan diu en el seu article 9 1 que "els ciutadans i els poders públics resten subjectes a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic" així com que "els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social"? (article 14)

   

  Compartir en Twitter
  Compartir en Facebook