Argot colpista

16.11.2013 | 01:09

Marc Antoni Adell. València.

La perversió del llenguatge sembla ser pràctica comuna entre els colpistes: aquest dies s´ha iniciat el judici sumaríssim contra el deposat president democràtic d´Egipte i se l´acusa „pels colpistes„ d´«incitació a la violència» (!), que és justament el comportament dels militars revoltats contra l´ordre constitucional, amb la repressió brutal i sistemàtica de les manifestacions protagonitzades pels Germans Musulmans, amb el resultat de desenes de morts pel foc de l´Exèrcit. I tot això amb la complaença dels EE UU i la complicitat culpable de la UE.
Clar que a l´Espanya de Franco es processava als demòcrates per «auxili a la rebel·lió» (!), també aleshores amb la complaença dels EE UU i la complicitat culpable de les democràcies „França, Anglaterra, Itàlia, Alemanya...„ europees. Es veu que ni passa el temps ni importa el lloc: les dictadures „qualsevol dictadura„ se semblen com dues gotes d´aigua.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook