Ràdio 6 Comunitat Valenciana

Simeón Bravo. Ràfol de Salem

30.11.2013 | 01:52

El Govern central oferix a Catalunya, a través del seu ens públic RTVE, emissions de ràdio en català mitjançant una emissora anomenada Ràdio 4 (que pertany a RNE i és pagada amb diners de l´estat) i, a més a més, les desconnexions territorials de Radio 1 y Radio 5 són integrament en català. Així mateix, compta amb una programació de televisió en català, també pagada pel Govern central, que s´emet en les nombroses desconnexions que es fan en la 1 i la 2 de TVE a través del seu centre en Sant Cugat.
I Catalunya disposa d´una corporació pública de ràdio i televisió que compta amb un ample ventall de canals tant de ràdio com de televisió. A més a més, compta amb cadenes privades de ràdio (subvencionades per la Generalitat, és clar!) també integrament en català
Per la seua banda, les Illes Canàries, també disposen, tant en TVE com en RNE, de moltes desconnexions per a oferir programació pròpia. I recordem que ells tenen televisió i ràdio pròpies. Pel què fa a les desconnexions de RNE a les Illes Balears, estes també són en català.
I els valencians? Ara que ens tanquen l´ens públic RTVV tan sols ens quedarem, pel què fa a la ràdio, amb les desconnexions de Radio 1 i Radio 5 de RNE, que es realitzen en la seua pràctica totalitat en castellà i, pel què fa a la televisió, amb l´informatiu territorial de TVE que, encara que és bilingüe, el castellà és predominant.
Crec que ara és el moment de que la societat valenciana reivindicara a l´Administració Central el mateix tracte que li ha estat donant des de fa dècades a Catalunya. No volem ser més que ningú, però tampoc menys. Ràdio 6 es podría anomenar. Simeón Bravo. Ràfol de Salem.