15 de octubre de 2015
15.10.2015

Les parades del Mercat Central

15.10.2015 | 04:15

Respectat senyor alcalde de la ciutat de València: en valencià, quan una dependència destinada a vendre determinats productes està preparada per a la venda, amb tota la mercaderia disponible i a la vista, diem que la citada dependència està parada. Aquest és l´origen del substantiu parada per a denominar els llocs a on es venen en un mercat aliments i altres productes exposats a la vista del públic.

El castellà, per al concepte definit anteriorment, empra el verb poner i, per tant, diu «la mesa está puesta» i «poner la mano». I, en eixa llengua, el lloc de venda d´un mercat s´anomena puesto. La substitució de la paraula castellana puesto per la valenciana lloc que he vist en una parada del Mercat Central i en algunes parades d´altres mercats, és aberrant. L´única denominació valenciana per a aquest concepte és parada.
En el Mercat Central de València he vist les denominacions palco, puesto, bajo i caseta, però no he vist la paraula parada, que és l´adequada. Paradoxalment, tots els valencians quan parlem, tant si ho fem en valencià com si ho fem en castellà, diem únicament i exclusivament parada. Considere que seria molt adequat i molt convenient que totes les parades del Mercat Central lluïren la denominació parada en els seus rètols. Si les denominacions actuals (palco, puesto, bajo i caseta) corresponen a diferents categories de parada, el problema es pot resoldre molt fàcilment amb una mica d´imaginació. Espere, senyor alcalde que, per la dignitat de la nostra llengua i per coherència, prompte totes les parades del Mercat Central s´anomenaran oficialment parades, que és el que són. Eugeni S. Reig. València.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook