19 de mayo de 2017
19.05.2017

Reciclatge i homofobia

19.05.2017 | 04:15

Al día 17 de maig, día mundial del reciclatge, li han afegit ara el día internacional contra la homofobia. Dona que pensar eixa coincidencia: cuant es practica el reciclage, materials antics es tornen a fer servir. De igual manera, antigues costums com ara LGBT, tornaràn a fer grans les auténtiques relacións afectuosses: les que estàn d´acord amb la realitat de la persona humana. El «estima com vullgues» no fa mes que afegir sigles a un col·lectiu que ja es planteja si anomenarse LGBTI (intersexuals) o LGBTIP (Pansexuals) o LGBTIQPA (asexuals)... Les posibilitats es multipliquen i encara falten més (per molt progre que es presente el moviment, tot alló ja està experimentat desde fà molts segles).

El que he tirat en falta es que les nostres autoritats de València no fiquen una bandera de reciclaje també a les portes de les Corts o a l´Ajuntament (com sí han fet amb la bandera del col·lectiu multiposibilitats). Atenent a l´antiguetat de la declaració del día internacional, la bandera amb les 3R (recicla, redueix i reutilitza) deuría ficarse en un lloc més privilegiat . A més, si atenem a la gent involucrada, el col·lectiu que deu de reciclar es molt més nombrós que el de un col·lectiu que fa molt de soroll, pero que no benefícia a ningú mes que a les farmaceutiques a qui deuràn comprar pastilles i potingues per a mantindre unes costums que la persona no aguanta molt de temps. Per la cual cosa, si es penja una bandera verda amb 3R damunt de la multicolor, tampoc es falta a la veritat del asumpte.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook