29 de agosto de 2017
29.08.2017

Del glamur a la desesperança: imatges d'una societat i els seus habitants

29.08.2017 | 04:15

De portes enfora la gent vol dibuixar sempre un somriure de felicitat. Amagar el dolor de qualsevol malaltia, desdibuixar el rastre de ferides que porten anys endurint la mirada radiant d´altres temps. I tot en aquest món cada dia més embrutit i insolidari.
Visquem en una societat que no perdona mai les equivocacions. Les administracions són implacables amb el cobrament de tot tipus d´impostos i de taxes. Els discursos falsos i vergonyosos de baixades d´impostos són autèntiques fàl·lacies contra el sentit comú. Comparen vostés el tipus impositu de l´IVA (Impost del Valor Afegit) al llarg dels anys i descobriran un increment esfereïdor. Comparen l´Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i observaran el seu increment progressiu. Parlem de les plusvàlues dels immobles i més del mateix
Famílies que han perdut la seua llar, embargaments i desnonaments inevitables per endeutaments impagables a curt o llarg termini. Tallaments de subministraments d´aigua, llum o gas. Deutes de comunitats de veïns, impagament de fraccionaments de pagament d´elctrodomèstics o viatges, etc.etc.
Però ningú vol ser un perdedor en una cultura de guanyadors i d´èxit. Ningú vol mostrar les seues mancances ni els seus fracassos individuals i sovint familiars.
Fem cercavil·les a les festes dels pobles. Posem murs de contenció a atacs terroristes. Negociem la llibertat i la dignitat de les persones a canvi d´acomplir legislacions a tots els nivells de l´administració (local, autonòmica, estatal, supraestatal, etc.) i a canvi de ser submissos davant del poder d´aquells que ens governen improvisant i contractant assessors a tort i a dret.
La mirada dels infants reflexteix, millor que res, qualsevol situació de marginació o de patiment. Rostres que encara no s´han contaminat d´hipocresia i cobdícia.
L´elegància dels rostres humans és el reflex en ells de l´absència d´ignorància. Un raig d´intel·ligència val més que qualsevol discurs fals de qualsevol polític sense vocació ni preparació.Carlos Muñoz Soria. València.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook