Quina mobilitat volum per a València?

Joan Ribó

15.11.2013 | 05:30

La publicació del Pla de Mobilitat (PMUS) que ha contractat per l'Ajuntament de València posa damunt la taula la mobilitat en la nostra ciutat i els seus problemes endèmics. El Pla, tècnicament ben construït i documentat, pateix però d'una sèrie de problemes d'origen que cal ressaltar sobretot per el grau d'eficàcia del mateix a l'hora de canviar l'actual mobilitat de València. És un Pla que l'ajuntament contracta per imperatiu legal. Ha de contractar-lo si vol continuar rebent alguna subvenció estatal per al transport al ser una exigència de la Llei estatal d'Economia Sostenible. D'altra banda, la llei 6/2011 de mobilitat valenciana en l'article 10.4 formula l'obligació de què els municipis de més de 20.000 habitants disposen d'un Pla de Mobilitat.
És un Pla de Mobilitat d'abast local, només de València, malgrat que en el mateix Pla es constata la importància decisiva dels desplaçaments que entren i ixen de València de i cap a l'Àrea Metropolitana (AMV). Cal afirmar en este sentit que les polítiques de transport urbà, al'Àrea Metropolitana, han estat fins ara clarament basades només en el cotxe particular, contribuint de manera creixent a la insostenibilitat general de l'àrea, així com a l'agravament dels riscos ambientals globals.
En l'AMV, s'han produït mobilitzacions ciutadanes de gran incidència que han paralitzat o retardat projectes de nou viari (V-30 o el Tercer Cinturó de Ronda) pel seu gran impacte ambiental. Però aquests mobilitzacions no han originat, tal com va ocórrer en altres països, una revisió i canvi de les polítiques i dels criteris seguits per les Administracions que, malauradament han seguit reproduint els plans viaris dissenyats a mitjans del segle XX amb criteris avui totalment insostenibles.
La primera part del la Memòria del PMUS dóna una informació ampla que només descriu i recopila dades. Però, no hi ha cap valoració qualitativa que es puga desprendre d'aquestes dades, segurament per a no haver d'entrar a qualificar negativament l'actual model de mobilitat i més concretament la gestió i les prioritats que han predominat fins avui, incloent l'etapa de govern anterior al PP tant en l'Ajuntament com en la Generali tat. El Pla de Mobilitat ens obliga a plantejar-nos com avançar en València cap a un pacte per la mobilitat sostenible, que impliqués als diversos sectors ciutadans, així com a les autoritats polítiques locals i superiors, definint un marc i una autoritat metropolitana, que ordene el territori amb criteris de creació de proximitat. Recuperar l'Ens del Transport Metropolità, amb l'objectiu de potenciar la intermodalitat i la integració tarifària de les xarxes de transport col·lectiu.
Aquest Pla hauria d'apostar per la congelació de la construcció del nou viari previst i la concentració de l'activitat inversora en la millora de les xarxes de transport col·lectiu, re contractació personal, i l'adquisició de material rodant, per augmentar la seva capacitat. Crear els enllaços no existents en l'Àrea Metropolitana (nord-sud, circulars), així com plataformes reservades per al transport públic en els principals eixos radials de l'àrea urbana central, reutilitzant un carril de l'espai dedicat actualment a l'automòbil, no en obra nova fora del viari actual. Per la transformació sistemàtica de la via pública, per afavorir la mobilitat no motoritzada, creant xarxes de vies ciclistes i vianants segures i amb preferència de pas. L'establiment de restriccions d'entrada als nuclis urbans per a l'automòbil privat , especialment a l'àrea urbana central, però també a àrees importants dels barris i les poblacions de l'AMV. En particular, es tracta de reduir la pressió dels viatges a la feina, desviant la mobilitat al transport públic. Així com l'aprofitament dels sistemes de transport intel·ligent ja disponibles, com el d'informació en temps real, actualment infrautilitzat, per a una gestió del trànsit basada en l'augment de la seguretat i el control de les velocitats en funció de la contaminació i de la congestió existents, amb la finalitat de reduir totes dues.
El Partit Popular haurà de demostrar que a més de ser capaç de contractar un equip solvent per a fer el PMUS, té voluntat de dur endavant les línies bàsiques del mateix i canviar els paradigmes de prioritat al cotxe particular que han regit en este Ajuntament des de fa molts anys. Molt ens temem que l'opció del PP serà tancar el PMUS en un calaix i deixar que s'òmpliga de pols i que la gent s'oblide del mateix.Enlaces recomendados: Premios Cine