Cal un nou pla general per a València?

01.05.2016 | 04:15

Cal un nou pla general per a València? Depèn. Si del que es tracta és de redactar-ne un altre com els anteriors, no (i més si es fa d´una forma tan escassament participativa com el de l´últim intent fallit de 2014); si el que es vol és continuar creixent, no. Però si el que volem és repensar el model urbanístic en la seua globalitat, proposant alternatives adaptades a les actuals circumstàncies i a les perspectives de futur, sí. És ben cert que fins ara no hi ha hagut revisió del planejament que no haja suposat un avanç de l´onada urbanitzadora, del tsunami urbanístic que devasta l´ecosistema i el territori al seu pas. Hom diu que aquesta expansió genera riquesa, però això n´és un miratge, una opulència momentània per a uns pocs, de la qual els costos amagats i les conseqüències no monetàries no es mostren mai. Sense excepció, fins ara, sempre s´ha entès la revisió d´un PGOU com l´ocasió per a incorporar nous terrenys per a la urbanització.

Tot i que des de fa anys ens omplim la boca augurant un nou urbanisme, que indefectiblement porta l´etiqueta de sostenible, continuem fem plans dels segles XIX i XX, amb models d´expansió permanent que no tenen cap futur. Massa sovint les expansions que es proposen multipliquen diverses vegades les dimensions actuals dels municipis. Cada vegada és mes evident que el futur de l´urbanisme passa per la transformació, no pas pel creixement i l´expansió imparable.

El pla general vigent és de 1988, de fa 28 anys. Massa coses han canviat en aquests anys com per tal que el model i les hipòtesis en què rau puguen tindre validesa. Però a més a més, el PGOU de 1988 està consumit, esgotat. Fins ara, si fa no fa, cada 20 o 25 anys es revisen els plans generals; així ho han fet totes les ciutats de l´Estat. València ho va intentar. Pocs mesos abans de les darreres eleccions municipals, s´intentà, a la desesperada, aprovar un PGOU redactat en 2004, onze anys abans, en plena bombolla immobiliària, i que s´havia exposat al públic (d´una forma molt limitada) per primera vegada en 2008. Un document impossible, fora de context, que mantenia l´obsessió pel creixement.

Una campanya popular de contestació i de recollida d´al·legacions van aturar aquesta tossuderia. No és el moment d´analitzar aquest pla avortat, que en el seu moment ja era un zombi. Un pla que ha de passar a la història de l´urbanisme com un model a contrario sensu, com un exemple de tot el que no es pot ni s´ha de fer. Oblidem-nos-en, doncs, d´intentar aprofitar les despulles d´aquest document. Per una altra banda, però, el PGOU vigent, el del 1988, ha esdevingut un monstre de Frankenstein, un pastitx amb centenars o milers de modificacions. Cal fer net, i repensar la ciutat oblidant-nos tant del pla de 1988 com del de 2014.

Ara bé, la conveniència de redactar un pla general municipal no pot amagar ni ajornar indefinidament la necessitat, la urgència diríem, de comptar amb un pla metropolità, un PAT, un pla d´acció territorial per a la comarca. A les àrees metropolitanes els municipis són entitats, una ficció administrativa, una herència del passat, que només tenen sentit com a proveïdores de serveis locals. Cal, però, una visió conjunta d´un territori urbanitzat que funciona en molts aspectes de forma unitària. L´anunci per part de la Conselleria d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de l´impuls a la tramitació del PAT de l´Horta, és una bona notícia en el camí per a la coordinació de les actuacions amb impacte en el territori a la comarca; però amb això no n´hi ha prou.

Ens cal un pla general. Un document comprensible per la ciutadania, elaborat amb la seua participació ab initio. Simplificat, senzill, tot aprofitant que la vigent legislació urbanística permet redactar un pla de contingut només estructural, sense incloure l´ordenació detallada del sol urbà. Un document que no mantinga les mateixes hipòtesis i objectius dels anteriors plans, sinó un instrument de reflexió global sobre el futur urbanístic de la ciutat.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook


Enlaces recomendados: Premios Cine