Reforma de la Sindicatura de Comptes

03.05.2016 | 04:15

Pareix que les Corts estan estudiant la modificació de la normativa reguladora de la Sindicatura de Comptes (SC). De moment sabem d´una proposta presentada per Podemos.

La SC i les funcions estatutàries que porta a cap són suficientment complexes com per jutjar-la de forma lleugera acusant-la de no haver fet correctament la seua funció pel que respecta al gran magma de corrupció que assola al País Valencià. Però, en tot cas, i sense que s´interprete com excusa de mal pagador, mai cap grup parlamentari ha esmenat el plà d´actuació anual que coneixien i, tampoc, mai han remès cap informe dels molts que s´han fet a la Fiscalia Anticorrupció (i motius hi havia). La SC ha sigut instrumentada, tant pel govern com per l´oposició, però mai ha sigut objecte o subjecte passiu de les preocupacions de les seues senyories.

Com no es tracta d´ajustar comptes amb el passat sinó mirar al futur, m´agradaria apuntar modestament per on podrien anar els canvis. En primer lloc, caldria potenciar la independència de la SC en dues direccions. Una, respecte de l´Executiu i legislatiu autonòmics i altra respecte del Tribunal de Comptes (TC). Pel que respecta a la primera direcció, caldria plantejar-se perquè l´existència de tres síndics en lloc d´un només com representant de les Corts a la institució i amb les mínimes i imprescindibles funcions orgàniques. De portar-se a cap aquesta modificació implicaria un canvi en cascà tan radical que en res es semblaria a l´actual SC.

Pel que respecta a la segona direcció, caldria modificar les actuals competències i funcions de la SC per fer-la més independent del TC. En aquest sentit, entre altres mesures, caldria dotar-la d´una competència jurisdiccional semblant a la del TC. Si com diuen des de Madrid, l´Estat espanyol és un dels estats més descentralitzats, ha aplegat el moment, en consonància amb aquest argument, de dotar-la de la màxima (i autònoma) capacitat competencial i funcional. En segon lloc, caldria dotar-la de suficients recursos personals i materials, ja que amb els mitjans actuals és impossible auditar amb garanties el sector públic valencià, fer el compte anual de les corporacions locals, fer auditories operatives així com atendre les peticions d´auditoria de les corporacions locals.
En tercer lloc, caldria reforçar els equips d´auditoria que no passa per convertir als síndics en quasi auditors. El que cal és replantejar-se l´actual estructura funcional de la SC i apostar per una política de personal transparent i on els criteris d´igualtat, mèrit i capacitat, demostrats en processos selectius objectius, siga l´única regla d´aprovisionament de tots els llocs de treball.
Igualment, caldria convertir els treballs d´auditoria en expedients administratius amb totes les conseqüències que implica. Malgrat tot, aquesta mesura pot ser polémica pel cert elitisme existent al si d´aquests organismes, justificat a vegades per la complexitat de la matèria de treball, però a vegades injustificat i que obeeix a certa al·lèrgia a la transparència democràtica.
Per últim, entre els estudis sobre la SC que, aleshores, tenen els partits, apostaria fort que ningú d´ells arreplega el desànim (per dir-ho suaument) que hi ha en una part significativa dels funcionaris de la SC i que té el seu origen, no sols a la política de personal, sinó a circumstàncies molt concretes que des de fa anys salpiquen la vida quotidiana professional del personal.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook


Enlaces recomendados: Premios Cine