18 de junio de 2016
18.06.2016

Trànsit

18.06.2016 | 04:15

Si, com déiem ahir, la paraula "tràfic" està relacionada amb "traficar", la paraula "trànsit" té relació amb "transitar". Efectivament, el mot "trànsit" designa l´acció de circular per una via pública, i pot anar referida tant a vehicles com a persones:

- El trànsit està tallat a causa d´un accident.
- Cal regular el trànsit aeri.
- Una carretera amb molt de trànsit.
Cal evitar, per tant, confondre l´ús de les paraules "tràfic" i "trànsit", amb significats ben distints, i que per influència originàriament de l´anglés "traffic", traslladada al castellà "tráfico", sovint s´interferixen. I un altre dia els parlarem dels "transeünts".
Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook