Mesa

24.06.2016 | 16:20

La paraula “mesa” s’ha introduït en valencià per via culta a partir del llatí “mensa”, mot que ha servit de base per a crear, entre altres, vocables com “comensal” o “mènsula”. Originàriament, “mesa” s’utilitzava per a referir-se a la taula de l'altar per a dir missa, però modernament se n’ha estés l’ús per a significar també el conjunt de persones que dirigixen un col·legi electoral o una assemblea política.

Així i tot, la paraula “taula” també pot usar-se en sentit figurat, i de fet en la Transició tinguérem la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià, i actualment és molt habitual l’expressió “taula redona” per a referir-se a un debat públic entre diversos ponents.

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook