28 de junio de 2016
28.06.2016

Diàleg

28.06.2016 | 16:39

Entrem en un nou temps de diàleg. Encara que la paraula "diàleg" és ben antiga: concretament prové del grec "diálogos", i es va formar per la combinació del prefix "dia-", que significa 'a través de', i "logos", que significa 'paraula'. En l'ús comú ha passat a designar l'intercanvi d'idees entre dos o més persones a través de les paraules. El filòsof Plató va utilitzar la dialèctica, o art del diàleg, com a mitjà exploratori per a arribar al coneixement de la veritat. Dialogar, efectivament, suposa parlar i escoltar. Les dos coses. Parlar amb el propòsit de persuadir els altres i escoltar el que ens diuen per a revisar els propis plantejaments. Quan no es produïx esta interacció, diem que és un "diàleg de sords": els interlocutors xarren i xarren però no s'escolten.

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook