29 de junio de 2016
29.06.2016

Míting

29.06.2016 | 17:41

En valencià, els actes organitzats pels partits polítics durant la campanya electoral perquè els seus líders traslladen el seu missatge a la població es diu "míting"; en castellà, "mitin". Però la paraula anglesa originària d'on provenen estes dos formes és "meeting", que significa 'reunió'. Sense cap connotació afegida. Curiosament, els anglesos a este tipus de reunió pública de contingut polític o sindical no li diuen "meeting" sinó "rally", i al discurs que fan els oradors li diuen "speech".

Una altra curiositat: en portugués a estos actes se'ls diu "comício", i en italià, "comizio". Les paraules tenen l´origen que tenen, però després seguixen el seu curs amb vida pròpia.

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook