29 de julio de 2016
29.07.2016

Cendra

01.08.2016 | 19:41

El resultat desolador d'un incendi és una pols grisenca de substàncies inorgàniques no combustibles, constituïda fonamentalment per sals minerals. Esta matèria, actualment, rep el nom de "cendra"; però antigament també se li deia "cenra" i "cendre", i es pronunciava amb "e" tancada, tal com es pronuncia ara la "e" tònica de la paraula "encendre". La "i" breu llatina, present en l´ètim originari, "cineris", habitualment dóna en valencià una "e" tancada. Però cada paraula seguix el seu propi curs, i la "e" de "cendra", segurament per analogia amb altres paraules amb la mateixa terminació (com "tendra", per exemple), passà a pronunciar-se oberta. Les lleis fonètiques a vegades també són transgredides per mots insurrectes.

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook