30 de julio de 2016
30.07.2016

Incinerar

30.07.2016 | 04:15

La pràctica de cremar els cadàvers és molt antiga, tot i que en el nostre àmbit cultural hi ha hagut períodes en què s'ha rebutjat per motius diversos. De fet, per als catòlics, fou el papa Pau VI qui n'alçà la prohibició en 1963. Amb tot, el verb "incinerar" és usat des ben antic: "E siau certs que lo cors meu no serà incinerat", escriu sor Isabel de Villena en 1497. Es tracta d'un mot de formació culta, constituït pel prefix "in-", que en llatí assenyalava l'inici d'una acció, i per "cineris", que, com vostés ja saben per la paraula d´ahir, significa "cendra". El seu significat estricte, per tant, és reduir alguna cosa a cendres; tradicionalment, l´ús de "incinerar" s'aplicava tan sols a cadàvers, però modernament s'ha estés també a residus sòlids.

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook