12 de septiembre de 2016
12.09.2016

Col·legi

13.09.2016 | 03:25

La paraula «col·legi» prové del llatí «collegium», que literalment significa ´associació de col·legues´. Però, evidentment, la paraula «col·lega» no tenia en llatí el sentit que li atribuïm actualment de ´company o amic´. En la tradició jurídica romana, «col·legues» eren aquells que havien estat elegits per a exercir un mateix càrrec i formaven part d´una institució. Encara es conserva este sentit originari quan es parla del «col·legi cardenalici», constituït per tots els cardenals de l´Església catòlica.

En valencià, col·loquialment la paraula «col·legi» se sol dir /colège/, amb «e» final. Però el cas és que ara la majoria dels escolars el que diuen realment és «col·le». Esta forma acurtada encara no està en els diccionaris; però, per la implantació que té, probablement s´hi incorporarà més prompte que tard, tal com va passar amb «bici», «boli», «cine» i tantes altres paraules que hem anat retallant.

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook