06 de octubre de 2016
06.10.2016

Pondre

06.10.2016 | 01:16

Hi ha paraules que, procedents d'un mateix ètim, a partir d'un moment determinat es desdoblen en formes diferents i es produïx una especialització semàntica, de manera que cada una de les variants passa a significar una cosa diferent. Això és el que ha passat amb la forma llatina «ponere», d´on deriven les formes «posar» i «pondre». La variant «posar» ha quedat fixada per a designar de manera genèrica l´acció de col·locar alguna cosa en un lloc («posa el pitxer en la taula»), mentre que «pondre» ha passat a significar l´acció de desaparéixer el sol per davall de l´horitzó visible i, referit a les aus, l´acció d´expulsar els ous. A partir d´este últim significat, traslladant a les persones l´actitud inquieta que mostren les gallines o altres aus quan han de pondre un ou, s´ha generat la locució «no saber a on pondre l´ou», que s´usa per a referir-se a algú que està indecís respecte a alguna qüestió.

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook