09 de junio de 2017
09.06.2017

Rècua

09.06.2017 | 17:17

Amb la paraula «rècua» es designa un conjunt d'animals de càrrega, sobretot quan van lligats l'un darrere de l'altre per a transportar una càrrega. El mot probablement prové de l'àrab «rabka», on tenia el significat de 'cavalcada', 'comitiva', 'caravana'. La forma «rècua» ja es documenta des de ben antic: «y havia gran poder de hòmens a cavall e de peu, e les rècues serien males de guiar», «Llibre dels feits del rei en Jaume», 1380.

Per extensió, ha passat a designar un 'conjunt de persones o coses que van l'una darrere de l'altra': «aquella melsuda rècua de penitents ensopits», escriu Toni Cucarella en «Hòmens i falagueres i altres relats».

Modernament, també s'ha creat la variant alterada «rècula», que s'ha consolidat en altres territoris del domini lingüístic. En castellà i en portugués s'han mantingut les formes paral·leles «recua» i «récua», respectivament.

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook