ÚLTIMA HORA
El juez Llarena se opone a reactivar la euroorden de detención contra Puigdemont

Altres formes de fer ciutat

04.11.2013 | 00:24

Un conjunt dels nostres arquitectes ens fa una sèrie de propostes en una exposició que es pot visitar al Centre Cultural la Nau, és una mena de síntesi o resultat del treball que durant un temps han fet uns tallers d'arquitectura del cap i casal, per mostrar un exemples de com podríem millorar el nostre entorn urbà per fer de la ciutat un espai més humà, més acollidor i més comunicatiu entre els ciutadans.
Estem, doncs, davant d'una iniciativa molt suggerent, que ha comportat un feina d'investigació i participació, i que ara podem valorar, i veure la viabilitat d'alguns exemples concrets de com aprofitar espais que tenim abandonats cas de solars, blocs de vivendes en fase de degradació amb possibilitats reals de transformació, o espais desaprofitats en edificis públics, en concrets dels nostres centres universitaris.
Amb motiu de l'exposició de referència, i com complement de la tasca dels tallers que s'han fet, els promotors de l'idea han comparegut en una taula redona per tal d'obrir debat,de compartir opinions, la qual cosa no exclou la diferència o el matís, òbviament, la qüestió de la viabilitat de les propostes, la satisfacció pel treball encetat, el problema de com arribar a la ciutadania es posaren damunt la taula.
Les propostes que ens fan estan referides o situades en l'espai urbà de la ciutat de València, així i tot, son una aportació que van enllà de l'exemple concret, puix poden ser d'aplicació a moltes altres ciutats i pobles, puix apunten cap un model sostenible i d'aprofitament del que tenim sense excessos d'inversions. Es tracta d'apostar per millorar el entorn amb criteris de sociabilitat i, tanmateix, d'utilitat.
Resulta engrescador que professionals com aquestos en un esforç d'imaginació ens emplacen a canviar el model urbà, i en aquest punt, no podem ignorar les dificultats que apareixen, la primera resulta evident, els poders públics per inèrcia, i altres elements inconfessables, continuen amb els seus somnis de grandesa, igualment, les nostres normes estan orientades en altres sentit, per altra banda , en això la mostra que comentem és un eina més, cal interessar a la ciutadania, a la gent que vota, i que al fer-ho pot apostar per una ciutat pels ciutadans o per una ciutat espectable.
Propostes que des de les opcions que pretenen canviar de debò les coses, i que es poden visualitzar amb els exemples de l'exposició, es deuen recolzar, fent-les pròpies; per això, cal acostar-se'n, divulgar-les, i portar-les al Consistori. Tal vegada en temes que aquest que ens ocupa, com en tant altres, hi ha utopies possibles, o com mínim, com procés cap on orientar la ciutat en una perspectiva alternativa al model present, un model que és el conservador.
En conclusió, unes propostes que cal tindre en compte.