02 de mayo de 2018
02.05.2018

Una aposta per l'«escola pública, garantia de qualitat»

La conselleria publica les instruccions per a matricular a xiquets i xiquetes per primera vegada

03.05.2018 | 19:15
Alumnes d´una classe d´Infantil del CEIP l´Olivera de l´Eliana.

La Conselleria d'Educació ha iniciat la campanya informativa «Escola pública, garantia de qualitat», dirigida fonamentalment a les famílies que matriculen els fills i filles per primera vegada a l'escola en les aules experimentals de 2 anys i en Infantil de 3 anys.

Educació ha disposat un espai web (www.ceice.gva.es/va/escolaqualitat) on les famílies podran trobar tota la informació sobre el procés d'admissió, qui pot orientar-los pel que fa a qualsevol qüestió relativa a l'aprenentatge dels seus fills i filles, i com podran participar en les decisions dels centres una vegada estiguen matriculats.

A més, la campanya inclou cartells informatius per a tots els centres sostinguts amb fons públics d'Infantil i Primària, així com targetes i informació mitjançant les xarxes socials de la conselleria cap a les famílies.

Tal com s'ha apuntat des d'Educació, el lema de la campanya «Escola pública, garantia de qualitat» transmet l'objectiu últim de l'Administració educativa, que és detallar totes les mesures que prioritzen el foment de la qualitat educativa als centres educatius sostinguts amb fons públics.

Cal recordar que el procés d'admissió és el tràmit que seguixen les famílies per a incorporar els fills i filles per primera vegada en el sistema educatiu valencià o quan decidixen canviar de centre per qualsevol motiu. Una vegada s'obté una reserva de lloc escolar a través del procés d'admissió, comença el període de matriculació.

L'alumnat nascut l'any 2012 podrà matricular-se en el primer curs d'Educació Primària, els nascuts en 2015 ho podran fer en el primer curs del segon cicle d'Educació Infantil (Infantil de 3 anys) i els nascuts en 2016 en les aules experimentals de 2 anys, als municipis on estan establertes.

La informació oferida facilitarà que les famílies coneguen les escoles coeducatives, inclusives i plurilingües que oferix el sistema educatiu valencià. A més, podran conéixer la normativa que regula l'admissió de l'alumnat, en què es troben els criteris de baremació, les places vacants, l'àrea d'influència del centre, el calendari d'admissió, el projecte educatiu del centre i el projecte lingüístic autoritzat al centre.

Les famílies de l'alumnat d'Educació Infantil i Primària han de presentar als centres educatius les seues sol·licituds d'admissió entre el 17 i el 24 de maig. Una vegada comprovades i baremades les sol·licituds, la publicació de les llistes provisionals es farà el 4 de juny.

Posteriorment, s'obrirà un període de reclamacions entre el 4 i el 6 de juny, i una vegada ateses les reclamacions, seran publicades les llistes definitives d'admesos als centres el dia 13 de juny. Pel que fa al procés de matriculació de l'alumnat d'Infantil i Primària, aquest es durà a terme des del dia 14 de juny fins al 2 de juliol.

D'altra banda, cal recordar que les famílies coneixeran quina jornada escolar tindrà cada centre abans de l'inici del procés de matriculació, després de les últimes votacions que van tindre lloc el passat 25 d'abril.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Juegos online - Crucigrama