L'IES Enrique Tierno Galván de Moncada lidera el projecte «Innovaroom», que s'emmarca dins de les accions KA201 del Programa Erasmus + i en el qual participen quatre socis d'altres països europeus. La voluntat d'esta iniciativa que promociona el centre valencià és reflexionar i fomentar la innovació dels espais educatius cap a un model més flexible i creatiu que done cabuda a diferents metodologies d'aprenentatge, així com espais més dinàmics, col·laboratius i centrats en l'alumne.

El projecte liderat per l'IES Tierno Galván comptarà amb quatre socis europeus i també pretén que l'estudiantat puga tindre un paper actiu en el disseny del seu ambient educatiu i en la planificació del seu aprenentatge.

Els objectius principals són la formació de futurs professionals en nous espais educatius; la introducció gradual d'una nova metodologia d'aprenentatge basada en projectes desenvolupats en espais creatius; així com investigar conceptes innovadors, més dinàmics d'ensenyament i compartir-los a diversos nivells, el que inclou la col·laboració amb altres centres d'Europa.

La màxima learning by doing serà el punt de partida de les iniciatives pilot que desenvolupen els centres socis, que són: la Universitat de Xipre i l'Institut Tecnològic Grigori Moisil (Romania), que compten amb experiència en la formació de professorat; el Polo Europeu della Conoscenza (Itàlia), que mostrarà com construir aules en «ecosistemes creatius»; i el Muserum de Dinamarca, soci encarregat de preparar exposicions sensorials per als més menuts.

A més de l'«Innovaroom», l'IES de Moncada té experiència en altres projectes europeus i, a més, participa en la xarxa Escoles Creatives de Ferran Adrià promoguda per la Fundació Telefònica, un contacte directe amb altres entitats educatives molt compromeses amb la innovació a l'escola.