Un total de 650 estudiants cecs o amb discapacitat visual greu de la Comunitat Valenciana tornen estos dies a les aules al costat de la resta dels seus companys. Per a garantir la seua absoluta normalització, un total de 36 mestres s'encarregaran d'oferir una atenció educativa individualitzada en funció de les necessitats de cada estudiant.

Més del 99 % d'este alumnat estudia en centres educatius ordinaris, en els quals compten amb el suport dels Equips Específics d'Atenció a les persones amb discapacitat visual, fruit del contracte que l'ONCE manté amb la Conselleria d'Educació.

Estos mestres són són el professional de referència o coordinador del Pla Individual d'Atenció Educativa de l'alumne o alumna assignat en cada zona, amb una cobertura que arranca amb el naixement -amb un programa d'atenció primerenca- i seguix amb l'Educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat i Universitat, i fins i tot en l'etapa adulta si es tracta d'estudis reglats.

Per nivells, 120 escolars atesos són d'Infantil; 143 de Primària; 79 cursen l'ESO; 24, Batxillerat; 34 es preparen en la Formació Professional; 68 s'enfronten a la Universitat; i 182 estan inscrits en un altre tipus d'ensenyaments, segons detalla l'ONCE.