La Conselleria d'Educació obrí este dilluns, 16 de setembre, el termini d'admissió i de matrícula extraordinària per al curs 2019-20 dels ensenyaments d'idiomes que s'impartixen en les escoles oficials d'idiomes (EOI) valencianes. S'oferixen un total de 53.542 places i el període s'ha ampliat un dia més a conseqüència de l'episodi de pluges torrencials de la setmana passada.

L'alerta roja meteorològica del passat dijous i divendres a les comarques d'Alacant i València va obligar a cancel·lar les proves extraordinàries de certificació d'idiomes, ja que, com que es tractava d'exàmens unificats, no es podien fer si part de les EOI estaven tancades, i molts ajuntaments van decretar la suspensió de les classes.

Les proves ajornades van tenir lloc el passat dilluns i ahir en el mateix horari. En total són uns 1.350 els aspirants que han fet els exàmens que es van ajornar a causa de les intenses pluges, uns 700 per la cancel·lació de les proves de dijous i 650 per les de divendres. Les proves de certificació que no es van poder fer a causa de la situació sobrevinguda del temporal són d'Espanyol per a estrangers, Alemany, Italià, Portugués, Rus i Xinés.

L'admissió extraordinària va començar el dilluns amb l'obertura de l'assistent telemàtic per al segon període de matrícula de tot l'alumnat, que estarà en funcionament fins a les 23.59 hores del divendres 20 de setembre, un dia més del que es preveia inicialment.

Les vacants per a este segon període d'admissió es publicaren el dilluns. En total s'oferixen 53.542 places: 18.578 a les 9 EOI de les comarques d'Alacant, 8.429 a les 3 EOI de les comarques de Castelló, i 26.535 places a les 12 EOI de les comarques de València.

Cal recordar que este curs Educació ha simplificat el procés d'admissió a les EOI, per tal que l'alumnat s'hi puga inscriure telemàticament d'una manera molt més senzilla amb una nova plataforma a través del web de les EOI (http://www.eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula).

Els usuaris poden triar en una mateixa sol·licitud els cursos de diferents idiomes en les escoles oficials que vulguen. Abans s'havia de fer una sol·licitud per a cada idioma que es volguera cursar i només es podia triar una escola oficial d'idiomes. Ara, en una única sol·licitud es triaran els idiomes, les escoles oficials i els horaris que millor s'adapten a les necessitats de cada alumne.

Calendari de setembre

Els resultats de la prova extraordinària de certificació es publicaran demà dijous 19 de setembre, igual que la prova de nivell. El dimecres 25 de setembre es publicaran els resultats de l'adjudicació de vacants oferides en este període extraordinari d'admissió per a l'alumnat.

Els candidats i candidates que hagen obtingut plaça en este període extraordinari de setembre hauran de formalitzar la matrícula des del mateix 25 de setembre fins al divendres 4 d'octubre, ambdós inclosos. Perquè el procés de matriculació siga efectiu, s'ha de lliurar la documentació requerida a l'escola oficial d'idiomes corresponent.

Cal tindre en compte que el dimarts 1 d'octubre comencen les classes a les EOI. Els alumnes adjudicats el dia 25 de setembre que, quan s'inicie el curs, encara no hagen pogut formalitzar la matrícula en la secretaria del seu centre, podran assistir a classes des del primer dia i hauran de presentar al professorat el justificant d'haver sigut admesos, que serà vàlid fins al dia 4 d'octubre.

Este període d'admissió extraordinari està reservat per a l'alumnat de les EOI que va suspendre l'examen de certificació en la convocatòria ordinària de juny, així com per als aspirants que hagen requerit la prova de nivell, i, en definitiva, per a totes aquelles persones que no es van poder inscriure en el període ordinari.

Quasi 100.000 places en total

L'oferta global conjunta de formació en idiomes que posen a l'abast de la població este curs 2019-20 les EOI del territori valencià sumen 98.800 places. En els processos d'admissió de juny i setembre s'han oferit 79.050 vacants. 27.960 corresponen a les EOI de les comarques d'Alacant, 11.370 a les de Castelló i 39.720 a les de València. En el procediment ordinari de matrícula que va concloure al juliol ja van formalitzar la matrícula a les EOI un total de 25.168 persones.

Totes este places es completen amb cursos gratuïts en línia per al professorat, cursos formatius complementaris orientats al treball de la destresa oral, grups d'iniciació, grups per a preparar les proves de certificació, grups de perfeccionament, el programa «That's English» i activitats complementàries en mediateques, fins a arribar a les 98.800 places finals.