16 de septiembre de 2020
16.09.2020
Levante-emv

Totes les qüestions sobre les mesures als centres, al web www.aulasegura.es

L'espai sobre preguntes freqüents es dividix en cinc apartats, sobre l'ús de la mascareta o la nova organització d'aules

16.09.2020 | 01:43
Totes les qüestions sobre les mesures als centres, al web www.aulasegura.es

El web www.aulasegura.es és una eina que facilita la informació relacionada amb les mesures de seguretat protecció i higiene establertes als centres educatius valencians este curs. Compta amb un apartat on es dona resposta a preguntes freqüents que poden tindre les famílies. D'esta manera amb un accés intuïtiu, l'espai reservat al web per a les preguntes freqüents es dividix en cinc apartats: ús de mascaretes; organització de les aules i les assignatures; ús de les zones comunes i desplaçaments; neteja i desinfecció del centre educatiu; extraescolars; i prevenció i gestió de casos de covid-19.

Sobre l'ús de mascaretes, es resolen dubtes com «quan s'ha de portar la mascareta» o si «el centre educatiu facilita les mascaretes».

Sobre l'organització de les aules i les assignatures es resolen dubtes del tipus «com s'organitza l'alumnat a les aules» o si «és segura l'assignatura d'Educació Física».

A l'apartat d'ús de zones comunes i desplaçaments hi ha al voltant de deu qüestions que expliquen qui pot utilitzar l'ascensor del centre (en cas d'haver-hi); com s'organitzen les migdiades de l'alumnat d'Infantil; o com s'organitza el transport escolar.

Finalment, hi ha informació sobre la neteja i desinfecció del centre educatiu, com són les activitats extraescolars i com s'activa el dispositiu de prevenció i gestió dels casos de covid-19. També es pot consultar «què fer abans d'anar al centre educatiu»; si «només es prendran mesures en una classe si en esta hi ha un cas positiu»; o «com es gestionarà la quarantena si una classe sencera s'ha de posar en quarantena per un cas positiu».

En este sentit, no només es resolen els dubtes, sinó que al web també hi ha informació més extensa de procediments que s'han tornat habituals per al professorat, l'alumnat i el personal del centre educatiu com són que es prendran la temperatura a casa abans d'anar al centre, així com que en cas de detecció d'un possible cas de contagi, les autoritats sanitàries establiran les indicacions específiques i els dispositius en cada cas concret de prevenció i detecció de casos.

Així mateix, també s'ha habilitat el telèfon 900 300 555 per a assessorar i informar sobre totes estes mesures a les famílies.

A continuació es detallen algunes de les preguntes freqüents que apareixen al web habilitat per la Conselleria d'Educació:

Quan s'ha de portar la mascareta i en quins supòsits no és obligatori el seu ús? És obligatòria per al professorat, per al personal del centre i per a l'alumnat a partir de 6 anys als espais comuns i a les aules. No és obligatòria per a xiquets i xiquetes menors de 6 anys; persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria; persones que per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització; per causa de força major o situació de necessitat.

Com s'organitza l'alumnat a les aules? Des d'Infantil fins a 2n de Primària l'alumnat està en grups de convivència estable d'un màxim 20 alumnes com a norma general. En la resta de cursos de Primària el centre pot haver organitzat els alumnes en grups de convivència estable o fer grups mantenint la distància de seguretat de metre i mig entre alumnes. En la resta d'etapes educatives l'alumnat està separat a l'aula a un metre i mig de distància entre companys. En les etapes d'ESO, Batxillerat i FP, en la majoria de casos assisteixen cada dia a classe i, en cas que no hi càpia tot l'alumnat de l'aula amb la distància interpersonal requerida, aniran al centre en dies alterns.

Com es relacionen les famílies amb el centre? Segons els protocolos, la comunicació de les famílies amb els docents es realitza de manera preferent mitjançant l'aplicació Web família, per telèfon, correu electrònic, missatges o correu ordinari.

L'alumnat d'ESO, Batxillerat i cicles formatius anirà de dilluns a divendres a l'institut? Majoritàriament sí. Només en aquells grups en què no es puga garantir la distància interpersonal de metre i mig es realitzarà l'assistència en dies alterns. Una setmana dilluns, dimecres i divendres, i la següent, dimarts i dijous. Els dies que no es va al centre l'alumnat realitza tasques educatives a casa marcades pel seu professorat.

Com s'organitza el servei de menjador escolar? Cada centre educatiu s'ha organitzat per a fer torns de menjador escolar i en alguns casos també hi ha grups d'alumnes que dinen a l'aula. Per això hem ampliat el nombre de monitores i monitors de menjador. L'alumnat que dina a l'espai del menjador escolar té circuits d'entrada i eixida senyalats. Abans i després de dinar l'alumnat es llava les mans amb aigua i sabó. No es comparteixen ni els aliments, ni les begudes, ni els utensilis. Es manté la distància de seguretat d'1,5 metres entre alumnes. En el cas dels grups de convivència estable, no cal mantindre la distància de seguretat entre l'alumnat del mateix grup, però sí entre grups de convivència estable.
============06_SUB_INF_GEN_4COL_01 (2569674)============
El portal inclou preguntes freqüents sobre la tornada a classe amb les mesures de seguretat, higiene i protecció establides en els centres educatius u També s'ha habilitat el telèfon 900 300 555 per a assessorar i informar

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Juegos online - Crucigrama