La Conselleria d’Educació ha posat en marxa este curs 2020-21 un programa experimental que dota els 30 centres d’educació especial (CEE) de titularitat de la Generalitat d’activitat com a centres de recursos per afavorir la inclusió educativa. L’objectiu d’esta iniciativa és la millora de la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE) escolaritzat en centres ordinaris.

La directora general d’Inclusió Educativa, Raquel Andrés, destaca que «dins dels avanços en els processos de transformació cap a la inclusió, l’experiència, compromís i competència dels equips educatius dels centres d’educació especial, els CEE esdevenen una oportunitat perquè faciliten l’assessorament i suport en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de trastorn de l’espectre autista (TEA), discapacitat motriu, auditiva i intel·lectual i trastorns greus de la conducta».

Amb este projecte pilot, els centres educatius ordinaris, una vegada analitzades les mesures aplicades de tots els nivells, poden sol·licitar l’assessorament del centre de recursos que els corresponga per zona. La xarxa de CEE públics del sistema educatiu valencià està configurada per 12 centres específics a les comarques d’Alacant, cinc a les de Castelló i 13 a les de València, que amb este programa es convertixen en centres de referència per a la inclusió educativa.

Una vegada rebuda la sol·licitud d’un centre educatiu ordinari, el centre de recursos la valora i proposa la planificació de la intervenció, i determinarà l’assessorament més escaient per a cada cas, tenint en compte l’especialització i les competències professionals de la totalitat del seu equip educatiu. Este assessorament pot ser directe o bé de derivació a un altre centre de recursos o a la planificació de formació permanent del professorat, mitjançant el corresponent centre de formació, innovació i recursos educatius (Cefire) territorial (Alacant, Alcoi, Castelló, Elda, Elx, Gandia, Orihuela, Sagunt, Torrent, València, Vinaròs i Xàtiva) o el Cefire específic d’Educació Inclusiva, que té la seu a València.

Els àmbits d’assessorament sobre els quals els centres d’educació especial centraran la seua tasca són més d’una dotzena: sensibilització a claustres, detecció de necessitats i barreres, accessibilitat personalitzada, mesures individualitzades per a la participació i l’aprenentatge, elaboració del Programa d’atenció personalitzada (PAP) de l’alumnat amb NEE, orientació a famílies, orientació sociolaboral, materials i equipament didàctic, productes de suport i sistemes augmentatius i alternatius de comunicació, atenció de fisioteràpia, avaluació sociopsicopedagògica i participació en formació als Cefire.

Per tal de coordinar este suport a la inclusió educativa, la conselleria ja ha ampliat les plantilles dels 30 centres d’educació especial de titularitat de la Generalitat amb un recurs addicional, una mestra o mestre de Pedagogia Terapèutica encarregat de dur a terme les tasques de coordinació del programa.

La Direcció General d’Inclusió Educativa té previst un pla de suport a este programa experimental que inclou, entre altres actuacions, reunions periòdiques amb els equips de coordinació dels centres de recursos, per a compartir inquietuds i poder valorar les incidències que poden sorgir per la millora del programa experimental, expliquen des de la conselleria.

També es faran sessions de treball amb la xarxa d’assessories de formació del professorat d’Educació Inclusiva per coordinar les actuacions derivades del programa, així com xarrades informatives sobre el programa experimental dirigides als equips educatius dels centres ordinaris.