El secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, Miquel Soler, va participar en la primera jornada formativa del programa «Coeducacentres», junt amb —de manera telemàtica— més de 400 docents. Este projecte és un dels objectius educatius aprovats en el recent Seminari de Govern de Tardor 202, del Consell.

«Coeducacentres» ha arrancat per a desenvolupar-se en l’últim trimestre d’enguany de manera experimental este curs 2020-21 en 15 escoles i instituts valencians. Al respecte, Miquel Soler subratlla que «una de les prioritats és la integració dels criteris coeducatius en el sistema educatiu perquè la nostra infància i joventut cresquen en un context d’igualtat efectiva, què és l’única garantia per a aconseguir la igualtat entre dones i homes». A més, afegix que el programa «està orientat cap a una cultura de pau amb perspectiva de gènere i pretén involucrar i implicar tota la comunitat educativa».

«Coeducacentres» s’ha activat en la mateixa línia que es va crear fa cursos la figura de la persona coordinadora d’Igualtat i Convivència en tots els centres educatius i la presentació del Pla director de coeducació de la conselleria. Per tant, suposa un pas més cap a la coeducació com a eina fonamental per a revertir la desigualtat estructural entre dones i homes, expliquen des de la conselleria.

«Coeducacentres» implementa diversos eixos i accions del Pla director de coeducació d’Educació de la Generalitat i se centra, de manera especial, en la formació permanent del professorat i en la funció dels centres educatius respecte a la coeducació. La seua missió és promoure els valors de la cultura de la pau i de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i traslladar la perspectiva de gènere als continguts, el llenguatge, els espais i els materials pedagògics.

La primera part del projecte pilot del programa consistix a formar la comunitat educativa dels 15 col·legis i instituts on s’aplicarà enguany de manera experimental «per a, posteriorment, estendre’l progressivament a tots els centres educatius», recalca el secretari autonòmic, qui defensa que «suposarà un avanç cap a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’educació valenciana».

Una societat més justa

Soler insistix en què l’educació «és l’eina més potent per a generar igualtat d’oportunitats, per a avançar cap a una societat més justa en la qual dones i homes tinguen els mateixos drets i obligacions». I, per això, la coeducació és una de les línies estratègiques del Programa d’activitats formatives en centres d’Educació de la Generalitat.

La integració dels criteris coeducatius en el sistema educatiu valencià és un dels eixos de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport des que governa el Botànic. Així, en 2015 es va crear la figura de la persona coordinadora d’Igualtat i Convivència (CIC) en tots els centres del sistema educatiu valencià, el que ha suposat formar més de 4.000 docents en coeducació. A més, en 2018 es va presentar el Pla director de coeducació i ara la conselleria avança un pas més cap a la coeducació amb el programa pilot.

«Coeducacentres» es posa en marxa en cinc centers de les comarques d’Alacant, set en les de València i tres en Castellí. En concret, són: el CEIP Mediterráneo (Alacant), IES la Nucia (la Nucia), IES Paco Molla (Petrer), CEIP Azorín (Santa Pola); CEIP Alfonso X el Sabio (Requena), IES Clot del moro (Sagunt), IES Benicalap (València); CEIP Ausiàs March (Picanya); CEIP Fernando de los Ríos (Burjassot); IES Josep de Ribera (Xàtiva), CEIP Lluís Vives (Ontinyent); IES Jaume I (Borriana), i l’IES José Villaplana (Vinaròs) i el CEIP Assumpció (estos dos últims de Vinaròs).

EL PLA DIRECTOR DE COEDUCACIÓ EN 14 punts

1 És un instrument de política educativa integral i un pla estratègic.

2 Té un caràcter eminentment inclusiu.

3 Proposa que hi haja relacions igualitàries.

4 Té com a propòsit la normalització d’un currículum coeducatiu.

5 Promou la revisió de les deficiències en els continguts de les diferents assignatures i matèries.

6 Reforça l’autonomia i independència de l’alumnat.

7 Promou la consolidació d’una maduresa personal, social i moral de l’alumnat.

8 Promou l’orientació perquè l’elecció de les opcions acadèmiques i els itineraris professionals es realitze lliure de condicionaments basats en gènere.

9 Contribuix a la continuïtat en el sistema educatiu de tot l’alumnat, evitant abandonaments primerencs.

10 Estimula activament la prevenció de la violència masclista.

11 Proposa mesures d’intervenció no discriminatòries, models de convivència.

12 Impulsa una educació afectivosexual que afavorisca el ple desenvolupament de la personalitat.

13 Impulsa una escola coeducativa com a espai estable i segur.

14 Aborda de forma específica la identitat i expressió de génere i la diversitat sexual i familiar.