La Conselleria d’Educació ha impulsat una guia per a ajudar els equips docents i les comunitats educatives d’escoles i instituts a transformar els patis en espais coeducatius que promouen relacions igualitàries i inclusives.

El conseller Vicent Marzà exoplica que els patis escolars «són els principals espais de socialització de l’alumnat i, per això, els estem repensant col·lectivament per a trencar amb estereotips de gènere i conformar espais inclusius». «Ja tenim molt bones experiències que s’han fet realitat i cal continuar en este camí perquè siga generalitzat», avança el conseller.

La «Guia de patis coeducatius» orienta els equips docents en l’ús dels patis escolars com a espais de socialització i els dona pautes per a la realització d’un diagnòstic de la situació de partida, així com recomanacions que cal tindre en compte a l’hora de dissenyar un pati coeducatiu. A més, també inclou exemples de bones pràctiques en la transformació dels espais desenvolupades per 22 centres del sistema educatiu valencià.

El document és d’accés lliure i es pot descarregar en el repositori de recursos per la igualtat i la convivència (Reico), a través del web d’Inclusió (http://www.ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/guia-de-patis-coeducatius), on es mostra, a més, un vídeo en què Sandra Molines, autora de la guia, la doctora en Psicologia i professora de Florida Universitària,detalla els principals punts de la seua proposta.

Molines és una de les veus expertes en l’àmbit de la coeducació al nostre territori. La seua tesi «La coeducació en un centre educatiu: anàlisi del pati escola», va donar lloc al documental «Patis vius, patis coeducatius», impulsat per l’Associació per la Coeducació a la qual pertany Molines.

La guia anima també al fet que les iniciatives per a redissenyar els patis siguen participatives i que tota la comunitat educativa hi tinga veu: «L’alumnat té molt a dir en el tipus de pati que li agradaria tindre», explica Molines, que afegix: «si l’alumnat no ha conegut espais i possibilitats diverses en els patis, és molt difícil imaginar una realitat que no hem vist mai o que pensem que és impossible de dur a terme. Per este motiu, seria recomanable acompanyar este procés d’una cerca d’espais o idees inspiradores d’altres patis escolars».

Nous projectes

El conseller Vicent Marzà ha anunciat també que «a principis de 2021 se celebrarà un seminari sobre infraestructures educatives innovadores en què s’inclouran ponències sobre la construcció de patis coeducatius en el redisseny dels centres escolars que estem duent a terme».

A la trobada, a més de definir paràmetres per a la creació de patis coeducatius de manera generalitzada, es definiran les mesures per a l’obtenció del distintiu d’eficiència energètica i sostenibilitat de les infraestructures escolars i es tractarà com reduir la petjada de carboni dels centres. Les conclusions es tindran en compte per a elaborar els plecs tècnics per a la construcció i reforma dels centres educatius, apunta la conselleria.

Junt amb el seminari sobre infraestructures escolars i la «Guia de patis coeducatius», Educació treballa també en el foment de projectes innovadors que fomenten patis igualitaris: «Prova d’això són les ajudes a projectes d’innovació referents a patis coeducatius, que estem efectuant des de fa cinc cursos, amb una inversió pròxima als 370.000 euros, i que estan desenvolupant ja 139 escoles i instituts. D’estos 139 centres educatius, 61 ja han acabat de redissenyar el seu pati i els 78 restants ho estan fent este curs», detalla el conseller Marzà.

Concretament, els 78 projectes sobre transformació dels patis en espais coeducatius en marxa este 2020-21 els impulsen tres escoletes, dos CRA, hui instituts i 65 col·legis d’Infantil i Primària. Per comarques, es tracta de 20 centres d’Alacant, 10 de Castelló i 48 de València.