La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha creat Rapsodes 2021, un nou projecte d’intercanvi d’experiències educatives per a incentivar l’ús del valencià entre la població escolar mitjançant les lletres i els versos improvisats. La iniciativa compta amb la col·laboració de músics valencians, entre els quals hi ha Tesa, Esteve d’Auxili, Malparlat, JazzWoman, Atupa, Kike Gasu i Xavier de Bétera.

La directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, Margarida Castellano explicat que la improvisació oral, dins de l’àmbit educatiu, «esdevé un recurs interdisciplinari atractiu per a millorar la competència comunicativa, en especial, l’expressió oral i l’enriquiment de vocabulari, així com l’aprenentatge musical, la creació artística, la seguretat personal, el treball cooperatiu, l’educació en valors i la cohesió del grup, aspectes estos últims claus a l’hora de millorar la convivència¡».

Rapsodes 2021 s’emmarca en la convocatòria d’intercanvis escolars entre centres educatius de les comarques de predomini lingüístic castellà i centres dels territoris de predomini lingüístic valencià.

La convocatòria està dirigida als centres educatius d’Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, FP i formació de persones adultes.

L’intercanvi d’experiències educatives entre l’alumnat dels centres que presenten un projecte conjunt es realitza a través de la planificació i realització d’activitats específiques d’aprofitament didàctic al voltant de la poesia oral improvisada, la cançó tradicional, la glosa, el rap i altres músiques urbanes, tant des del punt de vista lingüístic com artístic.

Enregistrament del resultat

El projecte d’intercanvi podrà concloure amb l’enregistrament de material audiovisual que recollirà el treball fet per l’alumnat i el professorat durant el seu desenvolupament. A més, també es podrà organitzar una trobada telemàtica, o fins i tot presencial si les autoritats sanitàries ho autoritzen, centrada en el cant improvisat.

A més d’estes activitats, i amb l’objecte de proporcionar al professorat la formació necessària per al seu disseny, Rapsodes 2021 també inclou un curs en línia de formació de 20 hores impartit pel Cefire específic de l’àmbit artisticoexpressiu durant el primer trimestre de 2021.

Els centres docents interessats a participar tenen fins al 3 de febrer per a realitzar la inscripció telemàtica a través d’un formulari que es troba en la web del Servei d’Educació Plurilingüe (SEP). Una volta estiga emplenat, el formulari (http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-en-lenguas/convocatorias/) s’ha d’enviar des del correu electrònic del centre educatiu a l’adreça electrònica intercanvis_sep@gva.es del SEP, que serà el departament que s’encarregue de la gestió del projecte.

Tota la información de la convocatòria es podt consultar en detall en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (www.dogv.gva.es/datos/2021/01/14/pdf/2021_119.pdf).

Rapsodes 2021 és un projecte dissenyat per acostar el valencià als nous llenguatges en què es comuniquen els i les joves. Les seues arrels s’enfonsen en el patrimoni musical valencià, que entre altres aspectes es caracteritza per la importància del cant improvisat en el nostre extens repertori tradicional, el qual s’ha transmés fins als nostres dies, renovat i actualitzat, gràcies al treball d’un gran nombre de músics i formacions musicals. Esta improvisació oral és, igualment, un dels trets definitoris del rap i d’altres de les anomenades «músiques urbanes» com ara el hip-hop, el beatbox o l’ska, les quals han anat incorporant-se a les preferències musicals de la societat, molt particularment entre la població més jove.

Des de la Conselleria d’Educació expliquen que cada projecteque forme part de la iniciativa «Rapsodes 2021» ha d’estar integrat per dos centres amb realitats sociolingüístiques diferents. És a dir, un centre d’un territori de predomini lingüístic castellà i altre d’una zona de predomini lingüístic valencià, o bé també és possible que siguen dos centres d’esta última àrea però amb alumnat majoritàriament no valencianoparlant en un cas i valencianoparlant en l’altre.

Els centres docents interessats a participar tenen fins al 3 de febrer per a realitzar la inscripció, de forma telemàtica, escrivint un correu al del Servei d’Educació Plurilingüe (SEP), a l’adreça intercanvis_sep@gva.es, on hi haurà que enviar un formulari disponible al web del servei.

Acostar el valencià als nous llenguatges musicals dels joves

Els projectes han

d’estar compartits per centres amb realitats sociolingüístiques diferents