Un total de 27 estudiants han estat seleccionats per a participar en el programa Sanec, que Dualiza —marca de la Fundació Bankia per la Formació Dual— promou junt amb cinc entitats científiques per a impulsar l’FP en la recerca biomèdica valenciana.

L’alumnat prové del grau superior de la família professional de Sanitat, i ha rebut formació en 15 centres educatius (11 públics i cuatre privats) de València i Alacant.

La major part d’estos estudiants realitzaran la seua beca en l’especialitat de Laboratori clínic i biomèdic, que acollirà a 17 d’ells; sis realitzaran Documentació i administració sanitàries; tres, Anatomia patològica i citodiagnóstico; i un s’integrarà en Imatge per al diagnòstic i Medicina nuclear. Els estudiants becats integraran els grups o plataformes dels centres de recerca mitjançant una beca que es desenvoluparà este curs i el següent, amb. una retribució màxima de 4.000 euros per 1.000 hores efectives de treball, i cotitzarà a la Seguretat Social.

Les sol·licituds per a participar en Sanec van ser 332, presentades per un total de 174 estudiants, ja que cadascun té dret a presentar un màxim de dues candidatures, un «rècord» de convocatoria, segons Duializa.

L’objectiu és visibilitzar la importància de la figura del tècnic superior d’FP com a figura clau en els equips laborals. Participen l’Institut de Recerca La Fe de València, el Centre de Recerca Príncep Felip, la Fundació per al Foment de la Recerca Sanitària i Biomèdica de la C. Valenciana (Fisabio), l’Institut de Recerca Sanitària Incliva, i Isabial (Institut de Recerca Sanitària i Biomèdica d’Alacant).