Durant abril i maig, l’Ajuntament de Puçol ha organitzat una campanya d’activitats lúdiques i formatives amb tots els col·legis públics i el centre concertat dle municipi, amb una programació que inclou activitats diferents per a cada nivell educatiu. «Hem assignat la subvenció per a activitats extraescolars que atorga la Generalitat Valenciana a cinc projectes adaptats a cada grup d’edat: l’Oceanogràfic, concerts, teatre i tallers sobre drogodependències», explica José Mª Esteve, regidor d’Educació.

Immersió marina a les aules de Puçol

Amb esta iniciativa municipal, Puçol s’ha constituït en la primera localitat valenciana a promoure una «immersió» de tots els seus escolars de centres públics i concertats, amb l’objectiu de perseguir el coneixement del món marí i la conscienciació per la seua conservació. Un total de quasi 1.500 escolars participaran així en el programa «L’Oce viatja al teu col·le», impartit per l’Oceanogràfic de València.

Immersió marina a les aules de Puçol

El programa, promocionat per la Regidoria d’Educació, va començar el passat 14 d’abril i es prolongarà fins a finals de mes, període durant el qual s’impartiran 75 tallers de sensibilització ambiental del medi marí a 1.454 escolars dels nivells educatius d’Infantil i Primària, per als quals s’han adaptat els continguts.

El departament d’Educació de l’Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències ha preparat un programa especial seguint les exigències que imposen la situació sanitària i la prevenció de contagis de la covid-19, que inclouen a més dels protocols, el manteniment dels grups bombolla establerts pels centres escolars.

La ciència a les aules

Amb «L’Oceanogràfic viatja al teu col·le», l’equip d’Educació porta la ciència a les aules d’alumnes de qualsevol edat, adaptant-se i contemplant les necessitats curriculars de cada etapa i transformant les aules taller en un al·licient de treball progressiu, sempre d’acord amb el treball previ de preparació, junt amb el professorat.

Els tallers tenen en compte els grups bombolla establerts pels centres escolars. Els seus objectius són identificar i classificar als animals marins, ensenyar com conservar les mars i oceans començant per les nostres costes i fomentar l’emprenedoria grupal per a adoptar mesures a favor de la conservació del planeta.

Per exemple, dins de l’oferta educativa, hi ha activitats que se centren en les tortugues, unes altres en els taurons, unes altres treballen sobre la importància de la biodiversitat en els ecosistemes marins i altres realitzen una travessia per les espècies més rellevants de l’Oceanogràfic.

En estes activitats escolars de l’Oceanogràfic es realitzen tallers interactius, vídeos i jocs adaptats a cada edat en els quals s’incentiva la participació i implicació de tot l’alumnat.