Els instituts i les escoles públiques i concertades tenen fins al 24 de maig per a presentar les seues propostes a la convocatòria d’ajudes per a desenvolupar projectes d’investigació i innovació educativa (PIIE) en, 2021-22, amb un pressupost global d’1,8 milions d’euros.

Com apunta la Conselleria d’Educació, l’objectiu d’estes ajudes és l’impuls de propostes educatives que promoguen la innovació pedagògica, transformacions curriculars i d’organització dels centres, a més de la implicació de les comunitats educatives i l’impacte en l’entorn social, així com el foment de projectes sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Com a novetat, el pròxim curss’estrena una modalitat en la convocatòria: la de projectes d’innovació global que impliquen més professorat de cada centre educatiu per a afavorir el treball transversal i col·laboratiu.

En concret, caldrà la implicació d’almenys el 70 % del professorat de cada centre educatiu i han de ser projectes que aposten pel canvi integral en el centre i desencadenen la transformació educativa (amb canvis curriculars, estructurals, organitzatius o a través d’investigacions pedagògiques). La conselleria destinarà a estos nous PIIE 600.000 euros; els 1,2 milions d’euros restants es destinen a la resta de projectes d’innovació.

Paral·lelament, es mantenen les ajudes als PIIE específics d’acció, investigació i intervenció organitzativa o metodològica de professorar, amb possibilitat de col·laboració amb l’entorn o ser intercentres.

Altres canvis destacats són que es podrà presentar un projecte per centre educatiu i que tots els projectes tindran dos anys de duració. Per tant, com a mesura de transició, els projectes de 2020 amb una duració de tres o més anys podran triar entre una d’estes dues opcions: acabar el projecte en 2021-22, o donar-lo per conclós i presentar-ne un altre de nou.