Vicent Andrés Estellés, un poeta també per a infants i joves

Per a commemorar el centenari del naixement d’Estellés, la seua poesia es pot llegir tant als centres d’Infantil i Educació Primària com als centres d’ESO

Literatura a classe.

Literatura a classe. / Levante-EMV

Levante-EMV

Vicent Andrés Estellés no va escriure poesia infantil. No obstant això, com es fa amb els grans poetes, se’n pot fer una selecció amb els poemes que per la seua senzillesa, ritme o mètrica són més assequibles a l’enteniment i a la lectura dels infants o dels joves. Una selecció que el professorat, si no coneix l’obra d’Estellés, pot trobar feta al llibre La vida contada a un nen del veïnat, publicat per Andana dins de la col·lecció «Vagó de versos», dedicada exclusivament a la poesia per a xiquets i xiquetes.

La tria dels poemes és obra de Juli Capilla, un escriptor i docent bon coneixedor de la poesia d’Estellés. Per tant, amb aquesta antologia, el món escolar té ja un bon recurs inicial per a treballar a l’aula la poesia del gran poeta de Burjassot.

Per sort, els poemes seleccionats no són els únics que podem treballar amb l’alumnat de Primària i de Secundària. Si ens atrevim a fer una lectura atenta de l’obra d’Estellés, hi trobarem altres poemes igualment vàlids i interessants. Per exemple, les cançons del llibre Taula parada, inclòs al volum 4 de la primera edició de lObra completa. Balanç de mar, poden figurar també en qualsevol antologia de la poesia estellesiana per a xiquets i xiquetes. Les cançons que dedica a l’home parat al cantó, al pastoret, a les dones o a la sargantana són poemes de lectura àgil i que es presten a una recitació col·lectiva i lúdica.

Com també el poema «El cant de Vicent», amb la seua tirallonga de versos apariats. I, per altra banda, en la poesia d’Estellés trobem també amb facilitat poemes de compromís social fàcils d’interpretar i de recitar pels joves lectors, com ara aquell poema de Llibre de meravelles que comença amb els versos «Assumiràs la veu d’un poble». En conseqüència, si volem treballar la poesia d’Estellés al nostre centre educatiu, la primera cosa que hem de fer és llegir-lo i seleccionar els poemes que millor s’adeqüen a les capacitats de l’alumnat que tenim a la nostra aula.

Quines activitats didàctiques es poden fer?

Una vegada triats el poemes amb els quals el volem donar a conéixer, és l’hora de decidir quines activitats volem fer per a preparar-les, tenint en compte el nivell de l’alumnat. Per exemple, a les aules d’Educació Infantil, podem fer llibres col·lectius amb la tria d’un poema d’Estellés. És una pràctica que es fa sovint amb poemes de García Lorca.

Es tria un poema com, per exemple, «Cançó de la lluna» o «Cançó de la rosa de paper» i en cada full de paper s’escriu un vers. La mestra o mestre li dona a cada xiquet o xiqueta el full amb el vers que ha d’il·lustrar. Aquest treball, prèvia informació a les famílies, es pot també treballar a casa, explicant als pares i les mares com poden millorar l’estètica del dibuix inicial dels seus fills o filles. Posteriorment, la mestra recull tots els fulls i els enquaderna com un llibre.

Amb el llibre es pot fer una lectura o recitació del poema, tenint en compte que cada xiquet o xiqueta s’ha aprés de memòria a casa el vers que li ha tocat al seu full.

En Primària i en Secundària, podem fer una lectura col·lectiva del llibre La vida contada a un nen del veïnat o podem llegir una tria amb altres poemes i fer una gran varietat d’activitats divertides: fer un concurs de memorització de poemes, recitar un poema reflectint diferents estats d’ànim (content, trist, enamorat, molt enfadat, etc.), reescriure un poema del qual hem eliminat paraules, però deixant-ne l’estructura rítmica, preparant un recital poètic amb acompanyament musical per a representar davant d’altres alumnes del centre, fent murals sobre el poeta o fent una exposició de poemes il·lustrats per l’alumnat. Les possibilitats en són moltes, només ens cal atrevir-nos.

Llegir Estellés a l’aula pot ser molt divertit.