El Museu de la Pilota és únic, amb un producte específic, fent-lo posseidor d'una matèria especial relacionada tant amb l'esport com la cultura, que ensenya, mitjançant exposicions o activitats, els aspectes propis de la pilota, amb un objectiu: protegir i difondre el patrimoni cultural-esportiu de la pilota valenciana. Per això, la nostra tasca és la d'investigar i recopilar, conservar i difondre, i convertir-se en referent cultural del món de la pilota valenciana.

Quan parlem de pilota valenciana no ens referim només a la manera de jugar, el fet estrictament esportiu, sinó també a tot allò que l'envolta i que és, culturalment, del màxim interés. La rellevància social dels jugadors i les relacions entre ells, la presència i la participació del públic, l'elasticitat de les normes del joc o de la percepció que tradicionalment ha tingut la societat valenciana cap a aquest esport. Perquè, des del punt de vista cultural, hem detectat una manca de coneixement i desinformació per part de la societat en general.

La pilota valenciana és la gran desconeguda del públic valencià. El nostre interés no és altre que donar-la a conéixer al públic en general, fomentar la pràctica i omplir els llocs on es practica. Però, per damunt de tot, volem mostrar els valors culturals del nostre poble i fomentar-la com a senyal d'identitat.

Actualment, el museu treballa en la millora de l'arxiu, creant un centre de documentació i arxiu històric de l'esport de la pilota valenciana, amb una sèrie d'apartats, com la història (documents i publicacions o cartelleria), fotografía, material i imatges (partides o documentals).

A més de realitzar visites guiades a centres educatius i altres colectius, el museu col·labora amb els mitjans de comunicació, en publicacions especialitzades o d'estudiants. Així, ara mateix participa en l'edició de dues publicacions què, en breu, publicarà la Càtedra de Pilota Valenciana de la Universitat de València, de la que és membre. També participa amb el Museu Valencià d'Etnologia en un parell de projectes, un en marxa com entrevistes a personatges relacionats amb el món de la pilota, i un altre que començarà en breu, relacionat amb les biblioteques de tot el País Valencià.

I, a part de tot això, organitza exposicions, com la que ha estat visitant els pobles de les comarques valencianes durant més de set anys i que va coorganitzar amb el MUVAET, 'Faixa roja, faixa blava. La pilota valenciana'. Ara mateix conté l'exposició '22-41', sobre el frontó valencià i el frontó basc. Però, a més a més, prepara projectes futurs d'exposicions, com Trinqueters o Mans, dues mostres què voran la llum properament, una dedicada als gestors dels trinquets i l'altra a la ferramenta dels jugadors, les seues mans.