24 de mayo de 2013
24.05.2013

Som una colònia

24.05.2013 | 05:30

Joan Martí i Serra. València.

Els valencians som una colònia econòmica cada dia més empobrida. Tenim una renda que representa 12 punts menys del PIB que la mitjana de les CC AA. Els ingressos propis no cobreixen, després de les grans retallades, les despeses de sanitat, ensenyament i protecció social, falten 1700 milions d'euros. Tenim un sistema de finançament autonòmic injust, no equitatiu ni distributiu, que ens discrimina. Amb un menor nivell de riquesa, som aportadors nats a la resta de l'estat. L´any passat vam haver de rebre diferents emprèstits per 11.000 milions d´euros, per fer front a les nostres obligacions. Ja hi ha un deute acumulat de 29.000 milions.
Ara ve el secretari d´Estat d´AA PP, Beteta, exigint més retallades i anunciant per a mitjan de l´any 2015 la revisió del sistema de finançament, sense «un solo euro nuevo», en any d´eleccions. Quan la despesa per capita, en relació al PIB, per a competències de l'Estat, estan sobrefinançades, i infrafinançades les de les CC AA, respecte a altres països europeus, demostra la falsedat de la coresponsabilitat per part de l´Estat, que a més de ser el major balafiador obliga, en el repartiment del dèficit fiscal, a un major ajust a les CC AA que al propi.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook