14 de febrero de 2018
14.02.2018

D'error en error

14.02.2018 | 04:15

A banda de les incorreccions denunciades per l´Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica, del logotip de la Generalitat que es va donar a conèixer el passat 30 de gener, convé reparar també en el fet que aquest distintiu repeteix el mateix error que ja era palés en el primitiu disseny creat ara fa 33 anys: dels quatre pals de gules, el primer i el quart s´hi disposen de tal manera que, per cap dels flancs de l´escut, no deixen veure el camper. En aquest punt, el logotip tampoc no és conforme amb la representació gràfica oficial de l´emblema de la Generalitat (annex III de la Llei 4/1988). De ben segur, l´error no s´hauria produït pas si el Consell Tècnic d´Heràldica i Vexil·lologia tinguera atribuïdes competències respecte de la simbologia de la Generalitat, i no solament amb relació a la dels ens locals del País Valencià. Esperem, doncs, una rectificació d´ofici, si no és massa demanar. Un error repetit dues vegades no deixa de ser un error! Manuel Lanusse Alcover. Cullera.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook