Ja està en marxa el procés de sol·licitud de les ajudes a la compra de material escolar de la Xarxa Llibres. La Conselleria d´Educació ha fet públics els municipis que participen. En total s´han integrat al programa 55 localitats de la província de Castelló. La majoria d´ajuntaments, van iniciar el període d´inscripció ahir dimarts 1 de desembre com ha establert la conselleria, però FAPA recomana a les AMPA informar-se sobre els terminis i la documentació que requereix cada municipi, ja que està previst que cada administració local fixe les seues pròpies condicions per a l´adhesió al programa.

Els ajuntaments que participen de la Xarxa Llibres i el pressupost de les ajudes per a cada localitat es poden consultar en la resolució del 26 de novembre de 2015 del director general de personal docent, en la qual es resol parcialment la convocatòria i es concedeixen les ajudes destinades als ajuntaments i entitats locals menors per fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text i material curricular. La resolució es va publicar al DOCV el passat dilluns 30 de novembre i les ajudes, que corresponen al present curs 2015-2016, estan destinades a l´alumnat que curse ensenyament obligatori i de formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats del País Valencià.

Cal destacar que els formularis de sol·licitud de les ajudes estan també disponibles a la web de la Conselleria d´Educació des del passat divendres. Es poden formalitzar tant en línia com de manera manual, descarregant els formularis. Els ajuntaments i els centres educatius posaran a disposició de les famílies ordinadors amb connexió a internet i impressores per facilitar a tothom l´accés a les beques.

Bancs de Llibres

Les AMPA que ja disposen de Bancs de Llibres en funcionament han quedat excloses del programa perquè no s´ha fixat cap regulació al respecte. D´aquesta manera, els formularis per justificar la compra de material escolar, només estan adaptats per a la compra individual o la compra conjunta per part de l´AMPA, però no contemplen els casos en què les famílies han abonat una quota per completar els fons bibliogràfics dels bancs de llibres en funcionament i, en principi, la Conselleria no preveu subvencionar aquest tipus de despeses en material escolar.

Algunes AMPA han mostrat el seu malestar al respecte, ja que consideren que els centres que ja tenen en funcionament bancs de Llibres, com pretén instaurar el programa Xarxa Llibres, «són l'exemple a seguir i sembla que a l'ordre que regula el projecte se'ls castiga sense mencionar-los, en lloc d'animar-los i premiar-los per intentar fomentar un ús més racional dels llibres de text», ja que, de fet, s´han avançat a la implantació d´aquest sistema amb l´esforç i la col·laboració de la comunitat educativa sense cap tipus de suport institucional. No obstant això, presenten aquesta crítica com una «crítica constructiva», ja que consideren que el projecte Xarxa Llibres de la Conselleria d'Educació: «Fa un pas molt important cap a la gratuïtat de l'educació obligatòria, serà positiu per a les famílies, per als centres i per als xiquets i xiquetes» i per tant, han afirmat que col·laboraran en tota la seua capacitat i mitjans a la implantació del programa.