Hi ha gent que es dedica a política que pren les decisions des del seu despatx. Hi ha gent que es pensa que totes les persones que ens dediquem a la política prenem les decisions d'esquena a la ciutadania, sense preguntar, en la comoditat d'un despatx.

És el llegat que ha deixat el govern del PP. La seua aproximació a la ciutadania mai ha sigut "debades". Moltes persones poden dir el que el PP demanava a canvi dels "favors" municipals (asfaltar carrers, posar semàfors, trobar-li feina a la filla)... Així, hem pogut veure durant anys gent propera al PP que acompanyava amablement a persones i grups a votar per correu, per ajudar-los si tenien cap problema. O representants veïnals com a apoderats del PP en taules electorals. Totes les persones que hem estat en taules electorals hem sigut testimonis de les corredisses i telefonades massives que, a partir de les 6, el dia electoral, feien augmentar el nombre de votants, accelerats, amb cara de preocupació. El PP passava llista, telefonava i la gent, acudia.

A les darreres municipals aixó no va ser prou. Tot i que tenen un regidor més, la seua incapacitat per aplegar a acords i la seua manca de credibilitat van fer que al govern aplegarem PSPV i Compromís. Set i quatre sumen més que vuit. Sumar és important. En política, més que restar.

Però per poder sumar vam acordar primer, quin volien que fòra el resultat de la suma. De forma qualitativa i no sols numèrica. Perqué l'acord no es tracta de qui té més regidors o qui porta quina regidoria com vol i li dòna la gana. Eixos temps es van acabar quan el PP va perdre l'ajuntament. I treballem intensament perquè no tornen.

En la major part de la feina municipal no és tan sols una regidoria la que intervé. I tenim la sort que ens agrada treballar junts, juntes, als regidors i les regidores de l'equip de govern.

Perquè quan decidim de manera conjunta, les decisions són més fàcils i trobem menys dificultats.

És el cas, per exemple, d'Habitatge. Atenem les persones, mitjancem amb els bancs, amb els advocats, col.laborem amb l'EIGE, busquem oferta d'habitatges per tal d'ampliar l'oferta a disposició de les famílies, traurem ajudes a la rehabilitació, parlem amb altres institucions per tal que les normatives siguen més favorables, busquen orientació i formació per a la ciutadania... Tot i que hi ha una Regidoria específica, moltes altres regidories estan implicades i treballen juntes per aconseguir el millor resultat.

Des dels Jornals de Vila s'està aconseguint que moltes persones estiguen implicades en la rehabilitació i el suport a les famílies. Són els Serveis Socials qui millor coneixen les necessitats i responen davant l'emergència. Urbanisme col.laboren en rehabilitacio dels habitatges. Patrimoni són qui porten el millor control dels habitatges i des de Contractació coneixen dels problemes amb els contractes de subministrament. Des de Personal es treballa per tal que totes les regidories tinguem la gent que ens cal per a poder fer bé la nostra feina. En suport estan també els serveis jurídics, la Secretaria, que vetlla perqué tot estiga dins la legalitat, a la fi. Des de Consum s'informa també sobre les clàusules sol, des de Gent Gran se'ns trasllada la problemàtica específica. Modernització estan impulsant unes ferramentes informàtiques que facilitaran la replegada de dades i el seu tractament de manera eficaç i que reduirà molt les hores de treball administratiu repetit en diferents serveis municipals per poder gestionar millor el tema de l'habitatge.

Com podeu veure, les decisions d'uns afecten les dels altres. Les bones decisions ens fan prendre altres bones decisions. I treballar en coordinació ens salva moltes vegades de clavar la pota. Ens contem les coses, ens afecten directament o no, perquè tot acaba afectant.

Som un equip que treballa a gust, podeu creure-ho. I com en tots els treballs, hi ha diferències. De criteri, de visió, de prioritats, de metodologia, de maneres d'actuar... Si no fòrem diferents seríem un únic partit. I no. En som dos. Amb les nostres especificitats. I amb el convenciment absolut que tot alló que fem ens defineix. Com a persones individuals, com a partits, com a govern.

És difícil separar de vegades uns rols d'altres. Cal tindre clar quan s'actua com a persona, com a partit, com a govern. I aixó no sempre és fàcil. Però tenim com a referent el Pacte del Grau, que ens "salva" moltes vegades dels dubtes de cap on cal tirar, quines decisions prioritzar, qué impulsar, qué no volem que passe. O no ajudar que passe.

Caldran moltes decisions valentes a prendre. I millor que es prenguen en equip. I que no oblidem mai que treballem per la ciutadania i mai per nosaltres mateixes. Un equip per governar que governa bé i governarà bé. No en tingueu cap dubte.