Les infraestructures són totalment necessàries alhora de vertebrar el territori castellonenc, son el motor per poder fer que els diferents pobles i ciutats de la província tinguen en elles el punt necessari per a poder desenvolupar-se i oferir millors possibilitats i oportunitats. En estes infraestructures es totalment necessària; la planificació, per tal d'oferir a la societat un calendari fiable i amb perspectives de poder esperar i saber quan van a poder executar-se les mateixes.

Part important d'esta vertebració, son les carreteres. D'elles depenen l'accés a pobles, comarques o tota una província o autonomia. Avui me vaig a centrar en la Diputació de Castelló, de la que sóc diputat, i que té competències sobre una serie de carreteres, que en molts casos, son l'accés necessari i imprescindible per als municipis, o d'altres son vertebradores de tota una zona o comarca.

Per això, des del grup socialista considerem com hem defès en altres ocasions, totalment necessari una planificació alhora de dur endavant les obres de carreteres. Es totalment necessari, per a poder ser una societat avançada i seria, començar a planificar este tipus d'actuacions amb uns calendaris, que a la vegada deurien de ser rigorosos i fiables.

En massa ocasions, els alcaldes i els ciutadans de diferents pobles, demanen a les administracions que actuem davant el que es competència pròpia, com en este cas les carreteres i ho fan amb la legitimitat del que es just i necessari per als seus pobles. Però davant això, durant ja fa massa anys, en la Diputació de Castelló, es troben amb el desconeixement de quan es realitzarà la mateixa. Això sols obeïx a la voluntat política del que cada moment ocupa la presidència i el govern de la diputació.

Creiem, que en una administració de dimensió relativament petita com la Diputació, i amb unes carreteres on es coneixen a la perfecció (les seues carències, necessitats i urgència d'actuació), es totalment necessària una planificació que delimite els intervals i anualitats en els quals es van a realitzar, amb consens i amb l'estudi previ de necessitats i urgència d'actuació per part dels tècnics; per damunt de premisses de qui governe en cada moment la institució. Ja que este tipus d'infraestructures i la seua periodització excedeixen una legislatura, però esdevenen del tot necessaris per a que la societat tingue una percepció de l'administració com a propera, creïble i amb rigorositat per la planificació necessària per a impulsar estes carreteres.

A pesar de que s'han fet avanços en la millora de les carreteres, encara queden massa pobles a les comarques de Castelló, que no saben quan els tocarà tindre una carretera digna, sense clots o estreta o amb excessives corbes.

Hi ha molts exemples de que la planificació es possible i es pot periodificar, com a exempla el conveni de depuradores amb l'entitat Epsar, o recentment el Consell ha mostrat la intenció d'establir una planificació de les infraestructures de la Comunitat Valenciana, contant amb la societat valenciana.

Per això fa uns mesos, el Grup Socialista a la Diputació de Castelló, vam presentar una iniciativa consistent en demanar a l'equip de govern del Partit Popular, que es pugues debatre la necessària realització per part de la Diputació i dels seus tècnics d'un calendari d'actuacions de carreteres de titularitat de la Diputació.

Esta iniciativa va ser recolzada per tots els grups de l'oposició, però el Partit Popular amb majoria a la Diputació la va rebutjar amb excuses de que la planificació ja està feta (però ningú grup de l'oposició la coneixem, més allà de les que estan pressupostades en un any i que en ocasions no s'executen). El que comentàvem, queda a disposició o criteri polític, malgrat que algú pugue percebre amb raó que hi ha carreteres que estan pitjors que altres que s'executen.

Per això per part del Grup Socialista, continuarem reclamant la necessària planificació d'infraestructures baix un consens basat en les necessitats i urgències tècniques de cada una de les carreteres.