El municipi de l’Énova aposta fermament pels principis que regeixen l’Agenda Urbana 2030, sent plenament conscient que per a aconseguir les metes establides com Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) és necessària la participació de tots els agents implicats, dels governs, del sector privat i de la societat civil.

Amb aquest objectiu s’han realitzat diferents estudis, identificant els àmbits d’actuació prioritaris i les necessitats del municipi com a nucli de convivència, adaptant-se a les característiques i les limitacions que estableix el seu PGOU.

Entre les actuacions urbanístiques dutes a terme en l’últim any, destaquen les següents: renovació del clavegueram del carrer Sant Ramon, adquisició de parcel·la en la zona del «Pi de Ambrosio», millores a l’Auditori Municipal, adquisició d’un vehicle elèctric, instal·lació de la planta de tractament en el pou municipal, telelectura en una part dels comptadors de l’aigua potable, enllumenat del viacrucis i de l’Ermita i la subvenció de l’Ivace, i substitució del sistema d’enllumenat públic.

Dins del Pla d’Inversions 22-23 es pretén executar el tan demandat «viari de pacificació del centre del municipi». Es tracta d’un camí que discorre en paral·lel al centre del nucli urbà.

L’ajuntament va presentar dos nous projectes als fons Leader: es tracta de les millores en l’accés al mirador ermita i el pont passarel·la de la senda PR-CV 454, la resolució del qual ha sigut favorable.

Quant al Pla Conviure, actuació a l’entorn de Sanç, conforme als criteris d’adjudicació, va ser finalment aprovada la resolució del 100 % del pressupost estimat, el qual ascendia a un total de 470.000 euros.

I respecte a Edificant, reformes i millores en el col·legi públic Les Eres per valor de 270.000 euros.

Des de l’Ajuntament de l’Énova, s’ha apostat fermament pels fons europeus, especialment aquells que s’han aprovat per a les persones físiques, els Next Generation i als PREE 5000, creant una oficina tècnica en matèria de rehabilitació d’habitatge, on s’ofereix un servei integral en matèria de rehabilitació d’habitatge.

Sobre el PIREP, persegueix la rehabilitació sostenible del parc públic institucional, en el marc d’una rehabilitació integral, destinat íntegrament per a la rehabilitació i reforma de l’Asil San José, l’import del qual ascendeix a 508.338,41 euros.

Mentrestant, quant a l’ERRP, el programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri del Pla de recuperació, transformació i resiliència 2021-26. Es va concedir l’ERRP a l’Énova amb una subvenció d’1.349.314,75 euros.

Mancant la resolució definitiva, des de l’Ajuntament de l’Énova han presentat una sèrie de propostes molt ambicioses, convertint-se, sense cap dubte en el paquet d’ajudes directes més important de les que difícilment mai abans, ni després es podrà beneficiar el seu municipi, es tracta del programa Desenvolupament Urbà Sostenible DUS 5.000. 

És una línia d’ajudes públiques, per a entitats locals de xicotets municipis, que faciliten la posada en marxa de projectes sostenibles d’eficiència energètica, de generació d’energies renovables –en particular l’autoconsum–, i d’impuls a la mobilitat elèctrica.