Educació de la Generalitat ha reactivat tres grans oportunitats per facilitar que la població que ha abandonat els estudis sense completar l'ensenyament obligatori puga continuar formant-se. Es tracta de les proves per a majors de 18 anys per a l'obtenció directa del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i de les d'accés als cicles formatius de grau mitjà i superior per aquelles persones que volen cursar estudis d'FP sense complir els requisits acadèmics, així com també les d'obtenció del títol de Batxillerat per a majors de 20 anys.

Totes aquestes proves lliures havien quedat ajornades per la declaració de l'estat d'alarma sanitària per fer front a la Covid-19 i ara la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport les repren perquè constitueixen una de les mesures que faciliten la continuïtat en l'educació i la formació d'aquelles persones que per alguna raó van abandonar el sistema educatiu sense cap titulació o amb titulació insuficient per a continuar els seus estudis.

Els exàmens per a l'obtenció del títol de graduat en ESO tindran lloc el pròxim divendres 19 de juny, mentre que els del títol de Batxillerat per a majors de 20 anys seran els dies 19 i 20 de juny i l'1 i 2 de juliol els d'accés als cicles d'FP. Les tres proves es faran seguint les instruccions que les autoritats sanitàries establisquen per a garantir la seguretat tant dels i les aspirants com del professorat que les porta a terme.

Les persones interessades en inscriure's la prova per obtindre el títol d'ESO ho podran fer fins al dilluns 1 de juny. La inscripció és telemàtica i es fa a través del portal de la Generalitat (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1638). No obstant, tota la informació es pot consultar en el web de la Conselleria d'Educació (http://www.ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres).

En el cas de les persones amb dificultats per accedir a la instància telemàtica, es pot sol·licitar informació general i accés al formulari oficial de sol·licitud d'inscripció dirigint-se al Servei d'Ordenació Acadèmica per correu electrònic (proveslliures@gva.es).

Les proves d'acces als cicles d'FP van dirigides a aquelles persones que no disposen dels requisits acadèmics que permeten accedir de forma directa a aquests estudis: el títol de graduat d'ESO en el cas del grau mitjà i el de Batxillerat pel que fa al grau superior.

El termini d'inscripció estarà obert fins aquest divendres, 29 de maig. Davant la situació originada per la pandèmia de la Covid-19, i amb la finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds als centres docents, les persones aspirants poden remetre-les per correu electrònic a la secretaria dels centres on es vol fer la prova.

L'accés a cicles formatius de grau mitjà es farà en tots els centres docents públics que imparteixen aquesta etapa, mentre que l'accés a cicles formatius de grau superior es portarà a terme als centres docents públics que oferisquen cicles relacionats amb l'opció triada pels aspirants.

En la resolució de la convocatòria d'aquestes proves publicada al DOGV (http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/05/pdf/2020_3179.pdf), a més dels models de sol·licitud, es detallen els centres docents examinadors així com la seua adreça i correu electrònic, mitjançant el qual les persones interessades enviaran la sol·licitud i la documentació requerida.

Per a concórrer a les proves d'accés al grau mitjà cal tindre 17 anys o complir-los durant aquest 2020, mentre que per a les de grau superior cal tindre 19 anys o complir-los enguany. El certificat que acredita haver superat la prova d'accés té validesa en tot el territori nacional i permetrà optar als cicles formatius a aquells que no complisquen els requisits acadèmics d'accés directe. Per a aquest alumnat, els centres reservaran el 20 % de les places vacants.

Per últim, la prova d'obtenció del títol de Batxillerat per a majors de 20 anys tindrà lloc els dies 19 i 20 de juny als IES Platja Sant Joan d'Alacant, Vicent Sos Baynat de Castelló i Lluís Vives de València. En aquest cas, la inscripció ja estava tancada abans de la declaració de l'estat d'alarma i s'havien matriculat 148 persones: 51 a Alacant, 21 a Castelló i 76 a València.