La Conselleria d'Educació, a través de la xarxa de Centres Formació, Innovació i Recursos Educatius (Cefire), està formant de manera «online» este estiu a més de 8.500 docents en eines digitals i ensenyaments per àmbits. Esta oferta formativa extraordinària, anomenada «Estiu digital online» ha posat en marxa 5.916 places este mes de juliol i, de moment, altres 2.600 més que s'ofertaran en setembre.

Les 5.916 places de formació en juliol inclouen una segona edició del curs de formació a distància en l'ensenyament per àmbits de coneixement adreçat al professorat de 1r d'ESO, on han participat més de 2.000 docents. Cal recordar que la primera edició d'este curs a distància es va fer en juny i va reunir a 1.000 docents de 1r d'ESO dels 376 centres educatius sostinguts amb fons públics del territori valencià. Es tracta d'una formació clau per a la conselleria, ja que el pròxim curs 2020-21 Educació de la Generalitat ha decidit que tot l'alumnat de 1r d'ESO treballe per àmbits de coneixement per a facilitar la transició entre etapes i la recuperació d'aprenentatges no impartits en 6è de Primària durant la suspensió temporal de l'activitat lectiva presencial.

Paral·lelament, la iniciativa «Estiu digital online» ha ofertat també un altre curs telemàtic d'ensenyament per àmbits de coneixements on s'han implicat 1.200 professores i professors. En este cas, la proposta ha estat dissenyada tant per a l'etapa d'Educació Infantil com per a implementar a l'aula projectes d'educació inclusiva.

A més, este mes els Cefire també han desenvolupat un curs de formació telemàtica en la plataforma digital Aules en el qual han participat més de 2.000 professors i professores. Aules és la plataforma digital educativa creada per la conselleria que permet al professorat i a l'alumnat compartir materials, treballs deures i fer exàmens a distància.

Igualment, el curs «Formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals», que inclou un mòdul específic de covid-19, que ja es va oferir al juny, s'ha tornat a programar este juliol de nou amb altres 600 places.

Al setembre, el Servei de Formació del Professorat de la conselleria ja té previstes més de 2.600 places de cursos «online» de formació digital del professorat: 2.300 de formació en la plataforma Aules i altres 310 en formació d'altres ferramentes digitals d'Educació de la Generalitat que s'usen en l'ensenyament a distància.

«Al teu costat»

El projecte «Estiu digital online» s'enmarca dins del pla de formació a distància del professorat «Al teu costat» que va llançar la Conselleria d'Educació el passat més d'abril per a poder fer front als reptes de l'ensenyament telemàtic que imposà la pandèmia del coronavirus. «Al teu costat» arrancà amb 4.000 places d'eixida i dos mesos després, a juny, ja sumava més de 10.000.

Al maig i juny, per exemple, el Servei de Formació del Professorat va llançar huit nous cursos de formació en eines TIC amb 2.789 docents inscrits i es reconvertiren en cursos «online» un altre mig centenar de cursos presencials que no van poder començar per la suspensió de l'activitat presencial docent i de formació i que es consideren claus en l'estratègia de formació del professorat de la conselleria. En eixos 50 cursos que van passar de presencial a «online» es van formar 5.350 docents. A estes 8.139 places de formació «online» de maig i juny cal sumar altres 1.600 de dos cursos que es van oferir al llarg del mes de juny.

A més també es va oferir el curs «Formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals», que inclou un mòdul específic de covid-19. Este últim curs es va fer del 3 al 30 de juny i es va haver d'incrementar les places fins a 800.

En total més de 10.000 places que amb «l'Estiu digital online» s'han incrementat fins a les 18.500.

Tardor de formació

La xarxa de Cefire prepara a més pel primer trimestre del pròxim curs 2020-21 (setembre, octubre i novembre) una oferta de formació del professorat que ja supera les 16.000 places presencials i «online». Esta programació inclou formació no sols en eines digitals sinó també formació digital aplicada a l'àmbit científic, tecnològic i matemàtic (Cetem), l'humanístic i social, el del plurilingüisme, l'artisticoexpressiu, el de l'educació inclusiva, així com en etapes com la Formació Professional i l'Educació Infantil.

Tota esta oferta es pot consultar al portal web del Servei de Formació del Professorat de la conselleria (http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/inicio) i en els webs del Cefire.

Actualment, la xarxa de Cefire d'Educació de la Generalitat està configurada actualment per 12 Cefire territorials (Alacant, Alcoi, Castelló, Elda, Elx, Gandia, Orihuela, Sagunt, Torrent, València, Vinaròs i Xátiva) i set Cefire específics: Formació Professional, Àmbit Científic, Tecnològic i Matemàtic (CTEM), Educación Inclusiva, Educación Infantil, Humanístico i Social, Plurilingüisme i Artístic-Expressiu.