La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha activat el web aulasegura.es en què es posa a la disposició de la comunitat educativa valenciana tota la informació sobre la tornada a l'escola en condicions de màxima seguretat en aquest atípic curs 2020-2021.

El nou web inclou els protocols de seguretat, higiene i protecció establits en els centres educatius per a fer front a la Covid-19, què cal fer en cas de detecció de contagis i respon a preguntes freqüents que es generen sobre la tornada a classe.

En l'apartat «Segur que et preguntes...», el web fa un repàs de les preguntes més freqüents que et poden permetre, per àmbits, resoldre la majoria de dubtes al voltant de la tornada a l'aula en #aulasegura!

Entre la informació que es pot trobar en aulasegura.es hi ha l'obligatorietat de l'alumnat a partir de sis anys de portar mascareta tant en els espais comuns com a les aules. L'ús d'aquesta mesura de protecció també és obligatori en tot moment per al professorat i per al personal no docent. Així es repon a la pregunta: «Quan s'ha de portar la mascareta?».

«Com s'organitza l'alumnat a les aules?» És la primera pregunta que es pot veure en l'organització de les aules i les assignatures. En aulasegura.es s'explica que l'organització de l'alumnat en les aules des d'Infantil fins a 2n de Primària és en grups de convivència estables de màxim 20 alumnes com a norma general. Són grups d'alumnes que, per l'edat, a l'aula, al pati i al menjador no guarden entre ells la distància interpersonal d'1,5 metres.

En la resta de cursos de Primària, el centre pot haver organitzat els alumnes en grups de convivència estables o fer grups mantenint la distància de seguretat de metre i mig entre alumnes. En la resta d'etapes educatives, l'alumnat està separat a l'aula a un metre i mig de distància entre companys. En les etapes d'ESO, Batxillerat i Formació Professional en la majoria de casos assisteixen cada dia a classe, però, en cas que no càpia tot l'alumnat de l'aula amb la distància interpersonal requerida, hauran d'anar al centre en dies alterns.

En les diverses finestres del web es pot trobar informació sobre l'ús de mascaretes, el control de la temperatura, la mobilitat dins del recinte educatiu, les mesures de desinfecció dels centres, com està organitzat el menjador i el transport escolar, quin és l'horari lectiu de l'alumnat, què és l'espai Covid-19 de cada centre o com es du a terme la coordinació entre el centre educatiu i el seu centre de salut de referència. «Si hi ha un cas positiu, es confinarà tot el centre?». La resposta que es troba al web és: «No. Seran les autoritats sanitàries les que determinen les persones i/o els grups que cal aïllar en funció d'on s'han produït els casos positius i el context concret».

A més, aulasegura.es disposa d'un centre d'atenció telefònica els dies que venen per a atendre dubtes també telefònicament. També hi ha un espai on es pot consultar la inversió per a garantir la seguretat de totes i tots l'alumnat. Així es diu que el «curs 2020-2021 compta amb recursos extraordinaris i augment de professorat per a adaptar el retorn a les classes seguint les mesures de seguretat necessàries que marquen les autoritats sanitàries». Els centres escolars compten amb gel hidroalcohòlic, mascaretes per si a algú se li oblida de casa o se li trenca la seua, així com guants, pantalles de protecció individual i equips específic.