Als darrers 30 anys, el sistema de serveis socials s’ha desenvolupat intensament per ser reconegut com un instrument fonamental del nostre estat de benestar, i ha passat de ser un sistema d’assistència social a un modern sistema on les polítiques adreçades al benestar de totes les persones és la prioritat.

Xàtiva ha dissenyat i posat en funcionament una estructura de serveis socials d’atenció primària i específics basada en la prevenció i protecció dels veïns i veïnes de la ciutat més vulnerables. En aquests moments tan complicats, agreujats per la pandèmia de la covid-19 de la qual tampoc a Xàtiva no ens n’escapem, tenim la gran sort de comptar amb una sòlida estructura de protecció social sostinguda bàsicament per la gran formació, professionalitat, dedicació i vocació dels més de 50 professionals entre treballadors socials, psicòlegs, educadors, mediadors intercultural i de llengua de signes, assessora jurídica, auxiliars d’ajuda a domicili, monitors, auxiliars i administratius, ordenances, personal del programa d’inclusió, i directora d’àrea, que cada dia, cada hora, dins i fora de la jornada laboral prevista i amb una profunda implicació estan sent fonamentals per a poder abordar, gestionar i resoldre cadascuna de les circumstàncies personals i individuals que necessiten de nosaltres, de l’ajuntament, els ciutadans.

Centenars de persones i famílies, autònoms, aturats, amb ERTO, amb dificultats per a poder menjar cada dia, pagar el lloguer, gestionar conflictes amb adolescents, tenir cura dels dependents, problemes psicològics per les llargues setmanes de confinament, necessiten de nosaltres. Són els professionals de serveis socials els qui juntament amb l’equip de govern donen la cara i es preocupen per donar un bon servei d’ajuda a domicili, amb totes les mesures d’autoprotecció i protecció a la gent gran i les seues famílies, els qui atenen psicològicament a la gent gran o sola en aquests moments difícils, els qui acompanyen les famílies que tenen fills, majors o dependents, els qui atenen i assessoren jurídicament a qui ho requereix, els qui atenen les famílies i menors amb un equip específic d’infància i adolescència, els qui protocolaritzen una assistència digna a les persones sense llar, els qui busquen alleujar les famílies en què els progenitors han de treballar en serveis essencials, i moltes altres atencions que són molt llargues d’enumerar, però que estan garantint, en primer lloc, l’atenció a la emergència i, en segon lloc, una atenció integral.

Aquestes intervencions tècniques i especialitzades no són aïllades i demanen el suport de tot el departament de gestió administrativa que assegura que cada intervenció, cada acció, cada val d'alimentació que s’emet, cada contracte de serveis que necessitem, compta amb tota la seguretat administrativa i jurídica que es requereix. Aquesta situació de gravetat i crisi, a més del confinament necessari en què ens veiem envoltats ha suposat una gran complicació que ha fet que el departament tire d’enginy per atendre la diversitat de situacions en què es troba la ciutadania. Vull agrair la inestimable col·laboració d’altres departaments de l’ajuntament com policia, OXI, informàtica, tresoreria, secretaria, neteja, recursos humans; en definitiva, una implicació transversal de tot l’ajuntament perquè cada persona de la nostra ciutat que estiga en situació de vulnerabilitat en qualsevol sentit i que necessite de nosaltres tinga una resposta adequada gestionada amb agilitat. Aquest és l’exemple de transversalitat en totes les accions de l’ajuntament i de la prioritat de polítiques adreçades a les persones.

Però totes les accions i propostes no són fum, no ixen als mitjans de comunicació per vendre la política o gestió; cada proposta va acompanyada per una dotació econòmica. Recordem el fort increment en el finançament per part de la Generalitat valenciana que ha passat de 539.739 euros en 2015 a 2.010.078,40 euro en 2020. L’Ajuntament també aposta per les persones pressupostant adequadament les polítiques socials que propicien que hi existisca un programa de polítiques inclusives en el qual, per dignificar la vida de les persones i les seues famílies, cada any es contracta a persones en situació de vulnerabilitat mitjançant un programa que dignificava aquesta ajuda social. Ara més que mai hem dotat d’un pressupost de 500.000 euros per donar cabuda i resposta a 60 persones i a les seues famílies en un nou pla social que en breu l’ajuntament, junt amb altres mesures de reactivació econòmica de la ciutat, posarà en marxa.

No es tracta de traure pit, com pretén la regidora de XU en l’oposició Amor Amorós. No és moment de posar-se medalles, de donar lliçons, de demanar efectivitat, de qüestionar la transparència, especialment dels tècnics i professionals que cada dia es deixen la pell. Com a responsable de les polítiques socials de la ciutat i primera tinent d’alcalde sóc més, com deia Raimon, de la filosofia de treballar en silenci, un silenci que no és resignat, d’esforç, de ser i atendre a la gent sense místics ni de grans capitans, de donar resposta a la gent que viu i mor en l’anonimat i que en frases solemnes no ha cregut mai.

No és hora de donar lliçons emparant-se en l’experiència de govern, experiència qüestionada cada vegada que XU parla del consell de benestar social i l’anomena CLAS (antic Consell Local d’Acció Social que només atenia l’emergència social), òrgan que no existeix des de 2015 quan es va crear un nou model anomenat CAPS (Consell d’Acció i Política Social i on estan representades totes les entitats socials sectorialitzades, emergència, discapacitat, menors, majors, persones migrants, dones). Per a més abundància al seu error i desconeixement, aquesta regidora en l’oposició, segons ella de manera constructiva, proposa que el seguiment i avaluació dels expedients es porte a terme des d’un consell. Deuria saber que aquesta és la responsabilitat i atribucions d’un equip tècnic especialitzat; deuria conéixer que la valoració tècnica és responsabilitat dels professionals sense cap interferència.

No és hora de parlar de lleialtats, de la qual cosa que em reserve la meua opinió respecte de XU, però que la ciutadania de la nostra ciutat ja va valorar en les eleccions de 2019.

No és hora de qüestionar un líder, un alcalde, una regidora, uns tècnics de benestar social. No és hora de demanar transparència quan qualsevol regidor de qualsevol grup representat té accés a la informació i als expedients tècnics per revisar, fiscalitzar i quantes consultes necessite. Amor Amorós pretén confondre la ciutadania parlant del dret a la transparència quan l'única cosa que no es facilita des de l’ajuntament és les dades de les situacions personals de cada persona o família que necessita ajuda, com és evident, per preservar la seua intimitat. A ningú li agrada que es coneguen les necessitats que té quan acudeix a serveis socials.

Açò no va de partits, d’opinions polítiques emeses des del silló de casa que afecten als treballadors que es deixen cada dia la pell. Açò no va de signes polítics, va de persones que necessiten ajuda i de la resposta que els donem.

En definitiva, aquesta és l’hora de no perdre de vista el nostre objectiu, de millora de la vida de les persones de la nostra ciutat, de continuar treballant per contribuir a l’eixida social i econòmica, de reactivar la ciutat, amb lleialtat real i sense escletxes.

L’oposició de Xàtiva Unida faria bé en deixar els discursos grandiloqüents i de fer propaganda; deuria prestar més atenció a la tasca que es desenvolupa tant a les juntes de govern, comissions com al plenari del quals en formen part; així sabria quina és la realitat d’aquest ajuntament i alhora valoraria el treball i el compromís dels funcionaris per tal de portar endavant les polítiques que tant reivindiquen.

Aquest equip de govern no fa propagada o discursos propagandístics sinó que treballa per portar endavant polítiques reals i efectives que milloren la vida dels ciutadans que a causa de circumstàncies excepcionals com les que vivim es troben en moments de dificultat. I no deixarem ningú enrere.

Xelo AnguloPrimera tinent d’alcalde, coordinadora de polítiques socials i culturals.Regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de Xàtiva