La pandèmia i els seus rigors sanitaris, socials i econòmics ens estem fent viure al dia com mai. Són dies estranys en els quals sembla difícil parlar de futur. Hi ha debats, tanmateix, que són inajornables. La donació a Xàtiva per part de Raimon dels seus béns i patrimoni té una lectura immediata de retorn definitiu del fill pròdig a la ciutat, un bonic relat que gaudir i contar. Però el gest del cantautor també ens condueix a unes altres reflexions, ens mostra un camí. Perquè obliga a plantejar un esforç per part de les institucions de què fer amb tot aquell llegat. I per a què.

La viabilitat de les ciutats té a veure amb les invencions i reinvencions o amb la capacitat de diagnosticar els seus punts forts, on està allò que les diferencia. Malgrat tenir un patrimoni material i immaterial tremebund, a Xàtiva sempre li ha costat veure'l i aprofitar-lo més enllà de la recepció d'autobusos en el Castell. S'han fet operacions aïllades, per exemple amb els Borja. O reivindicant l'obra d' Artur Heras. O quan Pep Gimeno «Botifarra» ha recuperat una alqueria amb possibilitats de ser un punt de trobada artística. El llegat de Raimon, tanmateix, situa la qüestió en un altre punt. Quasi sense voler-ho. Perquè ens ha vingut donat.

D'una banda, perquè la necessitat d'ubicar els arxius de tot tipus i la considerable col·lecció artística, a més de crear una fundació amb aspiracions formatives i divulgatives, ens regala una solució per al recuperat Convent de Santa Clara. Ens condiciona: perquè la inversió necessària podria rondar els set milions d'euros (seran més) i el compromís de les administracions (Ministeri, Generalitat i Diputació) està en un protocol que encara no contempla aportacions concretes. En aquesta qüestió cal córrer, perquè no tenim garantit que unes altres administracions mantinguen els compromisos. Després hi hauria la qüestió no menor de com dinamitzar la inversió, de com l'estructura resultant es convertisca un pol d'atracció (investigació, formació, oci i visita cultural) i, alhora, irradie i atraga uns altres tipus d'iniciatives al voltant de la cultura i del patrimoni. Ni fent-ho molt bé tindríem la vida solucionada. I la competència és ferotge. Que jo sàpiga, però, tampoc no hi ha en l'horitzó cap idea millor.