?

El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castellò ha creat un centre de documentació per la conservació i tractament de documents històrics de diferent tipologia -impressos, audiovisuals, infomàticsÉ- sobre la II República, la Guerra Civil i el franquisme a les comarques de castellonenques. Aquest Centre de la Memòria s'ha ficat en marxa gràcies a una subvenció del Ministeri de la Presidència.

La documentació emmagatzemada al Centre serà clasificada i catalogada per la seua consulta i difusió entre els investigadors, víctimes de la Guerra Civil i la dictadura i les seues famílies i la societat en general. Es facilitarà als familiars de víctimes de la repressió franquista documentació històrica de carácter personal digitalitzada en diferents arxius provincials i estatals, i oferirà un servei d'informació sobre persones repressaliades i desaparegudes.

El centre de documentació de la Memòria Històrica incloura un arxiu de documentació histórica de diferent tipologia documental -articles d'investigació, notícies de premsa, ponències de jornades i congresos, informes, lleisÉ-, un arxiu de la memòria oral amb testimoniatges sobre aquest periode a les terres de Castelló, i un arxiu fotogràfic i audiovisual sobre l'esmentat periode amb documentació gràfica i audiovisual obtinguda en diferents arxius provincials, estatals i internacionals. El centre ambé acollirà una biblioteca, hemeroteca i videoteca sobre memòria.

L'objectiu del Grup per la Recerca, segons explica aquest col·lectiu en un comunicat, és "recollir, analitzar i catalogar tota la documentació sobre memòria històrica dispersa en diferents arxius i publicacions, la seua difusió entre investigadors i familiars de víctimes de la repressió franquista, impulsant el coneixement històric i el dret cívic a la memòria".