Fa no res que l´editorial Denes acaba de traure al carrer, a la col·lecció Rent, dirigida per Agustí Colomer, un volumet que porta un títol ben renaixencista: Lo foc sagrat de la fe. Antologia de poesia religiosa, a cura del professor de la Universitat de València Rafael Roca. S´hi conté una selecció ajustada dels versos d´inspiració religiosa escrits per Teodor Llorente al llarg de la seua vida i és, ara com ara, la millor forma per acostar-se a la religiositat d´aquell poeta. No són, però, amnifestacions místiques o esclats de devocions abrandades, sinó que, en general, presenten l´element religiós com un component fonamental però, alhora, són testimoni, en molts casos, de comportaments, usos i costums socials practicats pel mateix Llorente o els seus familiars; o, encara, per personatges prototípics que, dotats de la força dramàtica del romanticisme encara romanent a la poètica llorentina, i ben ambientats en aquell rerefons valencià que el fundador de Las Provincias sap donar a la seua poesia, encara es fan de llegir de bon grat.

Missa d´alba, El llibre de missa de la meua mare o Ovelleta mansa, són composicions que, més enllà de la sensació de religiositat antiga que desprenen, mostren clarament alguns aspectes de la mentalitat valenciana de la segona meitat del XIX. Per altra banda, A Maria Santíssima, A la Verge de Montserrat o els Gojos a la Santíssima Verge Maria, Mare dels Desamparats mostren so sols els sentiments devots de l´autor sinó que entronquen amb les devocions populars, omnipresents al temps que va viure Llorente.

Acompanyats aquests i d´altres versos de l´iniciador de la renaixença a València per un estudi ric i mesurat del millor coneixedor de la seua obra, Rafael Roca, la dimensió religiosa llorentina se´ns mostrarà com un component vital més del poeta. No debades el lema de la reniaxença va ser «Patria, Fe, Amor». Com ha assenyalat el mateix Roca, «en la concepció patriarcal i espiritual de Llorente, la fe s´hi representa com un foc encés que escalfa la llar familiar i il·lumina els moments més trascendents i intensos de la vida». Una bona manera, la lectura d´aquest volum, d´acostar-se de nou a Llorente.

Vicent.J.Escarti@uv.es