El nou hospital la Fe, inaugurat fa uns mesos a València es, segons publiciten, el més gran d´Europa. Una vegada més allò de «El burro grande, ande o no and» es fa realitat al nostre país. El problema és que «gran» no és sinònim de «bo» ni d´«excel·lència». I com a mostra de no-bo no em referisc als incidents, fruit de la precipitació, haguts en l´edifici nou de La Fe com és una apagada de llum el primer dia de funcionament o la inundació produïda en la cuina uns dies després o la caiguda d´un fals sostre fa un mes. No, no em referisc a açò, em referisc a que en el disseny i execució d´eixe nou hospital s´oblidara l´hospital infantil quan en La Fe antiga estava funcionant des dels anys 70 i havia esdevingut un prestigiós centre de referència.

Són els propis professionals pediàtrics els que en el seu moment van alertar sobre aquesta situació i per donar resposta a les carències que preveien podien produir-se en l´atenció hospitalària a la població infantil, van fundar l´Associació en Defensa de l´Hospital Infantil (Adehi). Entre els seus objectius està el de treballar pel «..manteniment d´un l´hospìtal infantil de referència en la Comunitat Valenciana tal com ha vingut éssent el de La Fe» i «el manteniment de la màxima qualitat assistencial a partir d´una atenció pediàtrica necessàriament diferenciada de l´atenció al pacient adult».

Com deia en una entrevista el President de l´esmentada associació, doctor Cortina, es tracta de «... mantindre una forma de treballar on l´essència del funcionament és la comunicació, la interrelació, la proximitat, el treball en equip...». En aquesta manera de treballar es necessària la proximitat i «el nou hospital és com un aeroport, amb uns corredors tan llargs que els espais es difuminen...».

No és difícil entendre que l´atenció mèdica i sanitaria als xiquets, requereix unes condicions especials on, a més del rigor científic i professional, cal la calidesa d´un espai i unes relacions humanes que mitiguen la fredor del fet hospitalari. Les societats avançades i justes es distingeixen pel tractament prioritari i de qualitat que donen a la seua població infantil en tots els aspectes, bàsicament l´educatiu i el sanitari.

www.carmemiquel.com