Fa uns quants dissabtes, sopant amb la família en un restaurant, el cambrer, en destapar una botella de vi, ens preguntà: «Volen tastar-lo, primer?». Vaig pegar un sortit d´alegria dient: «Molt bé, això de tastar el vi». «Perdone, sempre ho fem aixina», em contestà ell. Li explique que la felicitació era per emprar el verb que correspon en eixe cas, i em digué que és com sempre ho ha sentit en sa casa.

Malauradament, no tots els i les jóvens usen eixe vocable tan saborosament valencià com és «tastar», perquè en molts casos el veiem substituït per «provar», innecessàriament, ja que en valencià els dos verbs tenen molt ben distribuïts els seus significats, per la qual cosa l´ús d´este últim verb, en comptes de «tastar», representa una certa interferència i un empobriment lèxic perfectament evitable. En la nostra llengua «prendre una xicoteta quantitat (d´un menjar o una beguda), posar-se´n un poc en la boca per a apreciar-ne el gust» és «tastar», com «assaborir», «degustar», «paladejar». En castellà, per a eixe sentit, a banda dels sinònims equivalents als mencionats, tenen «catar», però per a eixa accepció també tenen «probar», i això fa que eixe verb invadisca els sentits precisos del nostre «tastar».

En valencià «provar» és «intentar, assajar, demostrar, verificar, experimentar, comprovar, corroborar, etc.». I també «vore si li està, a algú, bé una peça de vestir» (en este sentit també «emprovar»), de manera que «provem de convéncer algú», «provem el funcionament del motor d´un cotxe», «es prova la innocència (o la culpabilitat) d´algú», «ens provem la roba (quan la comprem directament o quan el sastre està fent-nos-la», etc., però en el sentit mencionat de degustar o paladejar és més genuí l´esmentat «tastar», de manera que tastarem el vi, per comprovar-ne el buquet i sabor, i si no, en demanarem un altre. Tastarem el meló, per si encara és un taboll, o si ja se n´ha passat, i està aiguardenter. I els pastissos, si estem a règim, els tastarem i prou, i si no, a més de tastar-los, ens els menjarem. Tenim també els sentits figurats «tastar la derrota, l´alegria»; també les persones ens tastem, però no en sentit culinari, òbviament.

jesusleonardo.gimenez@gmail.com