La Universitat de València celebra l´Any Internacional de la Llum i de les Tecnologies basades en la Llum (IYL 2015) amb una exposició organitzada per diverses universitats. La mostra, que es compon d´experiments, continguts històrics, hologrames, instal·lacions i audiovisuals, s´inaugura hui al Palau de Cerveró. L´acte institucional serà amenitzat amb una performance realitzada pel grup Pdp11 del Laboratori de Llum de la Universitat Politècnica de València.

L´exposició «€En clau de llum» té per objectiu presentar, amb diferents exemples i suports, la integració de la tecnologia de la llum en la vida quotidiana. Organitzada pel Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València a iniciativa de professors de la Facultat de Física i del Laboratori de Llum, la mostra té un caràcter molt divulgatiu. En aquest sentit, destaquen els cinc hologrames procedents de l´arxiu del Museu de la Universitat d´Alacant, l´origen dels quals es remunta al Centre d´Holografia d´Alacant, que permeten observar la capacitat de la llum per a crear imatges tridimensionals.