08 de octubre de 2016
08.10.2016

L'AVL, oficines de promoció i universitats formaran part de la Junta Qualificadora

El ple del consell aprova el nou decret que regula l´organisme, les competències i el seu funcionament

08.10.2016 | 01:17

El ple del Consell ha aprovat el nou decret que regula la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), amb el qual s'actualitza el Decret 47/1989, de 4 d'abril, del Consell, que regula les funcions, composició i organització de l'esmentat organisme.

Les principals novetats del decret consisteixen en la modificació de la composició a fi d'incorporar a un membre en representació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, com a institució normativa del valencià, així com membres procedents de les universitats públiques valencianes i de les entitats locals que tenen oficines de promoció del valencià.

A més, s'incorpora com a funcions pròpies de la Junta registrar, expedir, homologar i validar els certificats oficials administratius de coneixements de valencià, així com organitzar les proves per a obtindre´ls.

En tercer lloc, el nou text normatiu estableix el funcionament de la Junta a través del ple i de les comissions de treball, modifica la regulació de les comissions de treball i de les comissions examinadores i crea la comissió coordinadora de totes les comissions examinadores. De la mateixa manera, aclareix aspectes referits a les persones que intervenen en les proves de la JQCV, regula les gratificacions que percebran i s'introdueix el principi de presència equilibrada entre hòmens i dones.

El decret estableix que la JQCV ha de vetlar perquè les proves que organitza siguen adequades a la funció social que complixen d'acord amb la realitat sociolingüística de cada moment, l'evolució del sistema educatiu, els criteris pedagògics, els avanços de la lingüística i els criteris d'avaluació de llengües que apliquen organismes reconeguts per a altres llengües europees. També ha de vetlar perquè les proves garantisquen la coordinació amb les dels organismes anàlegs de les comunitats autònomes pertanyents al mateix domini lingüístic que el valencià.

Així mateix, cal destacar que s'està preparant la nova ordre que regularà els nous títols de coneixements del valencià (A1, A2, B1, B2, C1 i C2), d´aquesta manera s´adapten als estàndards europeus. En aquesta nova regulació s'establiran els nous exàmens que tindran una concepció més comunicativa, atés que amb les proves s'ha d'aconseguir que els ciutadans es mantinguen en contacte amb el valencià.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook